Skip to main content

W dzisiejszych bardzo trudnych czasach pandemii, kluczowymi problemami przedsiębiorców jest spłata kredytów i zachowanie płynności finansowej w firmie. Wychodząc naprzeciw tym problemom, eksperci Najda Consulting będą opisywać na blogu firmowym i mediach społecznościowych, jaką pomoc oferuje dla przedsiębiorców  Bank Gospodarstwa Krajowego w spłatach odsetek od kredytów, udzielania gwarancji do kredytów inwestycyjnych i obrotowych, gwarancji płynnościowej oraz spłaty limitu faktoringowego.

Systemy gwarancji  przygotowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego – poznaj rozwiązania na zabezpieczenie spłaty kredytu

Przedsiębiorcy, którzy potrzebują wziąć kredyt, jednak nie posiadają odpowiedniej zdolności i zabezpieczeń mogą skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z gwarancjami BGK przedsiębiorcy mają do czynienia od kilku lat. Większość jest w zasięgu każdego nich. Jest to wygodnym rozwiązaniem zarówno dla przedsiębiorców jak i banków, które udzielają im kredytów. Posiadając gwarancję z BGK  przedsiębiorca jest dla banków bardziej wiarygodny (zwłaszcza jeżeli historia firmy jest krótka lub mamy do czynienia z nowo powstałym podmiotem).

W pakiecie pomocowym BGK dla firm, którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorstw odczuwających skutki pandemii, znajdują się nowe oferty gwarancji, a dotychczasowe istniejące propozycje są korzystniejsze.

Aktualne pakiety pomocowe kierowane do przedsiębiorców:

Na naszym blogu firmowym pojawiać się będzie analiza każdego z tych pakietów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tego typu pomocą – więcej szczegółów znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:  www.bgk.pl