Skip to main content

Nowy kredyt obrotowy może być niezbędnym instrumentem finansowym pomagającym firmom utrzymać płynność finansową w czasie pandemii COVID-19. Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców ofertę zabezpieczenia nowych kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach. Jest nią gwarancja COSME. Poniżej przedstawiamy charakterystykę tego instrumentu.

Gwarancja COSME - systemy gwarancji BGK pomagające przedsiębiorcom zachować płynność finansową

Czym jest gwarancja COSME?

Gwarancja ta jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej przedsiębiorcy mają ułatwiony dostęp do finansowania swojej działalności.

Gwarancja COSME to rodzaj gwarancji, która zabezpiecza nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne do maksymalnej wysokości 600 tys. zł. Gwarancje COSME są udzielane na warunkach rynkowych co oznacza, że nie obciążają limitu pomocy de minimis u klienta.

Do kogo przeznaczona jest gwarancja PLG-COSME?

Gwarancja COSME  jest przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy potrzebują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Zakres gwarancji  i preferencyjna prowizja

Zakres gwarancji to 80 procent kwoty kredytu.

Dla gwarancji COSME zabezpieczających kredyty obrotowe, które zostały udzielone w okresie od 6 kwietnia do 31 grudnia 2020 r., obowiązuje teraz obniżona wartość prowizji za udzielenie gwarancji – 0,7 procent kwoty gwarancji w skali roku .

O programie COSME

COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Programem zarządza  Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

Gwarancja PLG-COSME udzielana jest z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania

Parametry gwarancji PLG-COSME

 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • Prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku; lub 0,7% kwoty gwarancji za okres roczny, dla kredytów obrotowych na działalność bieżącą udzielonych w okresie 6 kwietnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
 • Maksymalna kwota kredytu  – 600 000 zł;
 • Zakres gwarancji BGK – 80% wartości kredytu;
 • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;
 • Maksymalny okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (39 miesięcy dla kredytów obrotowych udzielonych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) albo 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

  Korzyści dla przedsiębiorców

  W szczególnym okresie walki z efektami pandemii COVID-19, każdy instrument o charakterze pomocowym jest dla przedsiębiorców szczególnie cenny. Wśród korzyści wynikających z pozyskania gwarancji PLG-COSME można wymienić:

  • Łatwiejszy dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy m.in. nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu.
  • Dostępność dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową.
  • Oszczędność czasu – wszystkie formalności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w jednym miejscu tj. w banku kredytującym.
  • Brak wykluczeń charakterystycznych dla programów pomocowych.
  • Szeroki zakres finansowania.
  • Niski koszt zabezpieczenia kredytu.

  ***

  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani całym pakietem pomocowym – więcej szczegółów znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:  www.bgk.pl