Skip to main content

Nasze kolejne case study to zrealizowana usługa doradcza dedykowana  branży hotelarskiej. Prezentowany poniżej przykład usługi rozwojowej został  zrealizowany przez naszą firmę dla hotelu Aurora za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

 

Posiadany przez nas certyfikat zweryfikowany przez PARP (certyfikat  DEKRA Certification), pozwala wszystkim naszym klientom otrzymać do 80% refundacji kosztów poniesionych na usługi doradcze i szkoleniowe. 

Cel usługi doradczej dedykowanej branży hotelarskiej

 

Standard oferowany przez polskie hotele w większości nie odbiega już poziomem od konkurencji zagranicznej. Niemniej, każdy właściciel hotelu powinien mieć świadomość, że należy na bieżąco rozwijać firmę – tak pod względem oferowanych dla gości udogodnień i usług – jak i optymalizacji kosztów.

Nasza usługa doradcza jest dedykowana  właścicielom obiektów hotelowych, których celem jest maksymalizacja przychodów i optymalizacja kosztów hotelu przy jednoczesnym podnoszeniu standardu obsługi gości. Klient powinien odnieść jak najwięcej korzyści podczas pobytu w hotelu, zaś właściciel tego obiektu powinien zmaksymalizować swój przychód z każdego gościa hotelowego.

Celem usługi świadczonej przez Najda Consulting jest doradztwo dot. tematyki utrzymania bieżącej kontroli nad wszystkimi procesami biznesowymi związanymi z usługą hotelarską. Jednocześnie zakres tematyczny jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta i aktualnej sytuacji rynkowej obiektu hotelowego.

Usługa doradcza dotycząca zarządzania działalnością operacyjną obiektu hotelowego – zrealizowana dla hotelu Aurora sp. z o.o.

 

Świadczona przez Najda Consulting usługa rozwojowa została podzielona na kilka segmentów tematycznych:

  1. Efektywna sprzedaż i marketing usług hotelowych.
  2. Zarządzanie operacyjne recepcją, gastronomią, SPA, służbą pięter, oraz pozyskanie umiejętności właściwego przywództwa.
  3. Organizacja pracy oraz techniki utrzymania czystości w hotelarstwie.
  4. Profesjonalna obsługa gościa w recepcji.
  5. Standardy i techniki obsługi kelnerskiej.

W czasie tej usługi doradczej nacisk został położony na zarządzanie personelem. Kwalifikacje, kompetencje i motywacja pracowników w dużej mierze decydują o budowaniu przewagi konkurencyjnej danego hotelu. Jednym z celów usługi doradczej było podniesienie poziomu skuteczności zarządzania przez kadrę kierownicza podstawowymi procesami usługowymi w spółce uzdrowiskowej – m.in.

  • procesami obsługi gości indywidualnych i grupowych podczas świadczenia usługi kelnerskiej;
  • procesem planowania, organizowania i kontrolowania pracy działu housekeepingu;
  • procesem zarządzania kompetencjami zawodowymi pracowników recepcji i obiektów gastronomicznych.

Drugim obszarem usługi doradczej było przedstawienie sposobów i mechanizmów podniesienia poziomu sprzedaży oraz maksymalizacji przychodów ze sprzedaży produktów i usług hotelowych poprzez wzrost umiejętności skutecznej  promocji oferty oraz kreowania atrakcyjnego produktu na rynku hotelarskim.

🔵  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym rodzajem usług – zapraszamy do kontaktu: office@najdaconsulting.pl

🔵Przykłady innych zrealizowanych usług rozwojowych znajdują się w zakładce: Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych.