Skip to main content

Po zapowiedziach kolejnych obostrzeń w gospodarce związanych z walką z efektami pandemii COVID-19, rząd przygotowuje nowe pakiety pomocowe dla firm. Warto jednak pamiętać o tych już istniejących. W naszym cyklu prezentującym różne systemy gwarancji oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla firm w okresie pandemii COVID-19 przedstawiamy dzisiaj charakterystykę Gwarancji de minimis dla firm z sektora MŚP.

gwarancje de minimis dla firm

 

Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw. Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy(MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla przedsiębiorcy, który:

 • jest rezydentem rzeczpospolitej Polskiej;
 • należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw

Korzyści z korzystania z Gwarancji de minimis

Gwarancja de minimis znacznie pomaga przedsiębiorcom odczuwającym problemy z płynnością. Wymierne korzyści dla przedsiębiorców to:

 • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego

Zmiany zasad korzystania z Gwarancji de minimis w obliczu walki z efektami pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwach

W związku z aktualną sytuacją doszło do zmian zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis z pakietu pomocowego BGK. Zostały one przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19. Najważniejsze zmiany to:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego.

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US. Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia. Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.

Lista banków kredytujących

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani całym pakietem pomocowym – więcej szczegółów znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:  www.bgk.pl