Poniżej publikujemy kolejny materiał z  cyklu prezentującego różne systemy gwarancji, jakie oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19. Dzisiejszy wpis przygotowany przez ekspertów Najda Consulting poświęcony jest gwarancji płynnościowej, będącej częścią pakietu pomocowego  BGK  dla firm. Instrument ten dedykowany jest średnim i dużym przedsiębiorstwom odczuwających problemy z zachowaniem płynności finansowej. Pełny opis tego instrumentu finansowego znajduje się poniżej.

Czym jest gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych?

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) to gwarancja spłaty kredytu udzielanego z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Skierowana jest do średnich i dużych przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Gwarancja płynnościowa zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu. Obejmuje niespłaconą kwotę kapitału, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem, a jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją płynnościową?

Gwarancją płynnościową obejmowane są nowe kredyty lub odnowienia kredytów odnawialnych w przypadku udostępnienia limitu kredytowego na kolejny okres. Gwarancja płynnościowa dotyczy również kredytów nieodnawialnych lub odnawialnych w przypadku podwyższenia kwoty (limitu) kredytu. W tej sytuacji kwota gwarancji nie może przekroczyć 80 proc. kwoty podwyższenia.

Gwarancja płynnościowa – podstawowe informacje

 

Wysokość gwarancjido 80 proc.
Kwota gwarancjido 200 mln zł
Okres gwarancjido 27 miesięcy
Maksymalna kwota kredytu250 mln zł
Zabezpieczenie gwarancjiweksel własny in blanco
Termin udzielenia gwarancjiod 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Kto może skorzystać z gwarancji płynnościowej?

Z gwarancji płynnościowej udzielanej z FGP mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

  • nie znajdowały się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.
  • nie mają zobowiązań przeterminowanych ZUS/KRUS, US, a także w banku kredytującym, w kwocie przekraczającej 3 000 zł, powyżej 30 dni lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.
  • nie mają negatywnego wpisu w bankowym rejestrze, w Biurze Informacji Kredytowej lub innych bazach kredytowych, wykorzystywanych przez banki kredytujące lub nie miały takiego wpisu na 1 lutego 2020 r

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tego typu pomocą – więcej szczegółów znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:  www.bgk.pl

Zostaw komentarz