Skip to main content

Poniżej publikujemy kolejny materiał z  cyklu prezentującego różne systemy gwarancji, jakie oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19. Dzisiejszy wpis przygotowany przez ekspertów Najda Consulting poświęcony jest gwarancji płynnościowej, będącej częścią pakietu pomocowego  BGK  dla firm. Instrument ten dedykowany jest średnim i dużym przedsiębiorstwom odczuwających problemy z zachowaniem płynności finansowej. Pełny opis tego instrumentu finansowego znajduje się poniżej.

Czym jest gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych?

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) to gwarancja spłaty kredytu udzielanego z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Skierowana jest do średnich i dużych przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Gwarancja płynnościowa zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu. Obejmuje niespłaconą kwotę kapitału, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem, a jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją płynnościową?

Gwarancją płynnościową obejmowane są nowe kredyty lub odnowienia kredytów odnawialnych w przypadku udostępnienia limitu kredytowego na kolejny okres. Gwarancja płynnościowa dotyczy również kredytów nieodnawialnych lub odnawialnych w przypadku podwyższenia kwoty (limitu) kredytu. W tej sytuacji kwota gwarancji nie może przekroczyć 80 proc. kwoty podwyższenia.

Gwarancja płynnościowa – podstawowe informacje

 

Wysokość gwarancji do 80 proc.
Kwota gwarancji do 200 mln zł
Okres gwarancji do 27 miesięcy
Maksymalna kwota kredytu 250 mln zł
Zabezpieczenie gwarancji weksel własny in blanco
Termin udzielenia gwarancji od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Kto może skorzystać z gwarancji płynnościowej?

Z gwarancji płynnościowej udzielanej z FGP mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

  • nie znajdowały się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.
  • nie mają zobowiązań przeterminowanych ZUS/KRUS, US, a także w banku kredytującym, w kwocie przekraczającej 3 000 zł, powyżej 30 dni lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.
  • nie mają negatywnego wpisu w bankowym rejestrze, w Biurze Informacji Kredytowej lub innych bazach kredytowych, wykorzystywanych przez banki kredytujące lub nie miały takiego wpisu na 1 lutego 2020 r

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tego typu pomocą – więcej szczegółów znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:  www.bgk.pl