Skip to main content

Świadczone przez Najda Consulting usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych do wysokości 80%, obejmują swoim zakresem m.in. szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Po przeprowadzeniu przez nas diagnozy potrzeb usług doradczych i szkoleniowych, proponujemy program dostosowany do aktualnej sytuacji w firmie. Zawsze uwzględniamy w nim tematykę zwiększenia efektywności działania przedsiębiorstwa. Przykładem takiego postępowania jest zrealizowana usługa rozwojowa: „Wyznaczanie celów i priorytetów w budowaniu efektywności organizacji” przeprowadzona dla firmy „Polbit” Bartosz Polender. Nasi certyfikowani trenerzy położyli w niej nacisk na zwiększenie efektywności zespołu w powiązaniu z umiejętnością zarządzania czasem. Szczegóły znajdują  się poniżej.

fot. Sebastian Herrmann – Unsplash.com

Cel usługi doradczej „Wyznaczanie celów i priorytetów w budowaniu efektywności organizacji”

Celem usługi doradczej pod nazwą „Wyznaczanie celów i priorytetów w budowaniu efektywności organizacji” było  rozwinięcie umiejętności i zachęcenie pracowników do wykorzystania posiadanego przez nich potencjału oraz stworzenie takiego środowiska, w którym będą oni mogli w pełni rozwinąć swoje możliwości przy optymalnie wykorzystanym czasie pracy. Nasz program  bazował m.in.  na modelu  PRO TIME TOOLS – czyli umiejętności dobrego zarządzania czasem. Uczestnicy usługi uzyskali narzędzia, dzięki którym są w stanie efektywnie wykorzystywać czas w pracy i poza nią. Nabyli także umiejętność planowania, realizowania i osiągania celów przy jednoczesnym oszacowaniu zagrożeń i ryzyka.

W czasie szkolenia, uczestnicy zdobyli wysoko wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu strukturalizacji czasu, znaków rozpoznania i trójkąta potrzeb wg AT (Analiza Transakcyjna) w rozumieniu koncepcji organizacji. Wprowadziliśmy także pojęcie Drivers, charakterystykę poszczególnych zachowań oraz metody pracy z osobami o różnych driverach. Pracownicy firmy poznali metody i techniki zwiększające efektywność w oparciu o priorytety (Matryca Eisenhowera, Metoda ALPEN, zasada Pareto).

Efekt usługi doradczej

Efektem tej usługi było uzyskanie świadomości przez uczestników, jak ważne jest w życiu zawodowym i osobistym zarządzanie czasem własnym i zespołu (ilościowo i jakościowo). Biorący udział w szkoleniu nauczyli się, jak nadawać priorytety zadaniom, określać ramy czasowe, unikać „pożeraczy czasu”, pracować na celach i wyznaczać je zespołowi oraz poszczególnym pracownikom. Kadra zarządzająca  dowiedziała się,  jak wykorzystywać niekonwencjonalne metody do pobudzenia aktywności własnej i zespołu.

Korzyści dla firmy z przeprowadzonej usługi rozwojowej

Wymiernymi korzyściami płynącymi z tej usługi doradczej był 🔵wzrost efektywności zatrudnionych pracowników, 🔵przełamywanie schematów myślenia i nawyków funkcjonowania w pracy. Zatrudniony zespół wypracował 🔵zasady osiągania celów bez starty czasu oraz docenił korzyści płynące z tworzenia 🔵postawy nastawionej na rozwiązanie problemu. Dzięki temu szkoleniu grupa zatrudnionych  pracowników stworzyła efektywny zespół na miarę  organizacji XXI wieku.

 

🔵  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym rodzajem usług – zapraszamy do kontaktu: office@najdaconsulting.pl