Skip to main content

Twój projekt znalazł się na liście rankingowej z pozytywną oceną i oczekujesz na oficjalne pismo potwierdzające przyznanie wsparcia unijnego. Co dalej Cię czeka? Na co zwrócić szczególną uwagę i jakie dokumenty przygotować? W tym wpisie znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowaniu

Przyznanie dofinansowania poprzez podpisanie umowy o dofinansowaniu uzależnione jest od dostarczenia przez wnioskodawcę kompletu prawidłowo sporządzonych dokumentów. Czas przewidziany na przygotowanie dokumentów jest zwykle krótki, więc warto już wcześniej mieć przygotowane odpowiednie formularze czy oświadczenia. Ważne jest to szczególnie w przypadku dokumentów przygotowywanych indywidualnie pod konkretny projekt  – jak np. promesa kredytowa czy pozwolenie na budowę. O ile na etapie składania wniosku nie ma konieczności załączania kopii tych dokumentów, to do podpisania umowy ich posiadanie jest niezbędne.  Termin 7 czy nawet 14 dni, które Beneficjent uzyskuje na dostarczenie kompletu załączników, jest zwykle niewystarczający na uzyskanie na przykład pozwolenia na budowę. Niedostarczenie zaś tych dokumentów może skutkować odmową podpisania umowy o dofinansowanie oraz cofnięciem przyznanej dotacji.

W większości przypadków dostarczyć należy następujące dokumenty:
– Karta wzoru podpisów poświadczona notarialnie
– Oświadczenie wnioskodawcy (zintegrowane)
– Wniosek dotyczący uprawnień SL
– Oświadczenie o wartości pomocy de minimis lub
– Oświadczenie o nieprzyznaniu pomocy de minimis
– Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa
– Dokument potwierdzający posiadanie środków na pokrycie wkładu własnego np. promessa kredytowa, umowa kredytu, posiadane środki na koncie bankowym
– Pozwolenie na budowę

Dokładny wykaz dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zawarty jest w piśmie informującym o przyznanym dofinansowaniu. Wykaz dokumentów może się różnić w zależności od rodzaju Beneficjenta oraz programu z którego przyznawana jest dotacja środków. Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów właściwa instytucja przystępuje do przygotowania do podpisu umowy o dofinansowanie projektu.

Reasumując, krótko po złożeniu wniosku o dofinansowanie warto rozpocząć przygotowywanie  niezbędnych dokumentów. Ich spis znajdziesz w regulaminie konkursu, w którym ubiegasz się o dotację.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dla Twojego projektu, czas może zacząć działać na Twoją niekorzyść – jeśli zaczniesz dopiero wtedy kompletowanie zbioru odpowiednich załączników do umowy.

***

Do tej pory rozliczyliśmy 163 projekty a wartości 448 604 889,83 PLN.

–  dla samorządów gminnych rozliczyliśmy 79 projektów,
– dla przedsiębiorców rozliczyliśmy 49 projektów,
– dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kościołów rozliczyliśmy 9 projektów,
– dla projektów szkoleniowych i doradczych rozliczyliśmy 26.

Przykładowe rozliczone projekty

Gotech sp. z o.o.

„Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie”wartość inwestycji 12 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Najda Consulting wspólnie z firmą Gotech sp. z o.o. zakończyła proces wdrożenia inwestycji związanej z budową zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie!

Obejrzyj film z tej realizacji:

Mars Most Brdowski sp. z o.o.

Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”wartość inwestycji 39 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park

Hoker S.C Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek

„Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Hoker S.C. dzięki inwestycji w minibrowar restauracyjny”wartość inwestycji 5 mln zł

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Nasze dokonania – Nowy Browar Szczecin

Obejrzyj film z tej realizacji:

Zobacz więcej projektów które rozliczyliśmy – https://najdaconsulting.pl/category/referencje/