Skip to main content

Poniżej przedstawiamy kolejny przykład usługi rozwojowej zrealizowanej przez naszą firmę za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Dzięki posiadanemu certyfikatowi (zobacz nasz  DEKRA Certification) na świadczone przez nas usługi rozwojowe doradcze i szkoleniowe można trzymać do 80% refundacji poniesionych kosztów. Nasi certyfikowani trenerzy świadczą podobne usługi dla firm z różnorodnych branż. Przykłady zrealizowanych usług rozwojowych znajdują się w zakładce: Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych

Obsługa urządzeń w branży produkcyjnej – usługa doradcza z zakresu pralnictwa na wyspecjalizowanych urządzeniach pralniczych – case study

🔵 Charakterystyka branży pralniczej

Branża pralnicza jest branżą z dużym potencjałem biznesowym. Pragnąc sprostać oczekiwaniom klientów, firmy z tego sektora nie tylko muszą inwestować w podnoszenie jakości świadczonych usług pralniczych poprzez zakup najnowocześniejszych urządzeń, ale także na bieżąco podnosić kwalifikację kadry pracowniczej.

Wprawdzie niska cena jest ważnym kryterium wyboru pralni zewnętrznej przez hotele, restauracje czy szpitale, to jednak na pierwszym miejscu stawiana jest wysoka jakość, terminowość i wygoda usług (dowóz upranych produktów do klienta). Na jakość świadczonych usług składa się m.in. posiadana  przez pracowników wiedza na temat  konserwacji i prania tekstyliów.

Mając powyższe na względzie, została przeprowadzona w 2019 roku przez firmę Najda Consulting usługa doradcza dotycząca szeroko rozumianego procesu pralniczego. Firmy, dla których została przeprowadzona ta usługa pozyskały refundację w wysokości 80% poniesionych kosztów.    

🔵 Opis usługi doradczej

Dla firm:

  • Profesjonalna Pralnia Przemysłowa PERFEKT
  • „Klif” Agnieszka Jesionka

przeprowadziliśmy usługę doradczą dla pracowników i kadry zarządzającej z zakresu pralnictwa na wyspecjalizowanych urządzeniach pralniczych. Dla każdej z tych firm usługa ta została przeprowadzona indywidualnie oraz została dostosowana do już istniejących kompetencji oraz posiadanego parku maszynowego.

Celem usługi było nabycie  przez kadrę kierowniczą i pracowników wiedzy z zakresu szeroko rozumianego pralnictwa oraz umiejętności obsługi wyspecjalizowanych urządzeń pralniczych. Przeprowadzona usługa doradcza  skupiała się w dużej mierze na praktycznie ćwiczonych metodach mierzenia procesu produkcyjnego.  Ponadto, uczestnicy oprócz nabycia wiedzy i umiejętności wskazanych powyżej, zwiększyli zdolność szybkiego rozwiązywania pojawiających się na bieżąco problemów i prawidłowych reakcji w momentach kryzysowych.

Usługa doradcza po zakończeniu podniosła poziom kompetencji zatrudnionej kadry  i doprowadziła do powstania znacznej przewagi konkurencyjnej obu firm na rynku pralniczym w regionie, na którym funkcjonują te podmioty.

🔵  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym rodzajem usług – zapraszamy do kontaktu: office@najdaconsulting.pl