Skip to main content

Refundacja środków jest podstawowym sposobem udzielania dofinansowania dla projektów objętych unijnym wsparciem. W poniższym tekście przybliżamy pojęcie refundacji

 

Refundacja w projektach unijnych

W odróżnieniu od płatności zaliczkowych, refundacja (części lub całości wydatków) następuje dopiero po poniesieniu wydatków kwalifikujących się do wsparcia. Czyli generalna zasada jest taka, że najpierw wydatki związane z realizacją projektu są ponoszone ze środków własnych beneficjenta, a później dopiero zwracane, czyli refundowane ze środków europejskich w określonej wysokości i w oparciu o określone dokumenty.

Jak rozliczana jest refundacja w projektach unijnych?

W celu otrzymania refundacji części lub całości poniesionych wydatków, beneficjent składa wniosek o płatność do właściwej instytucji, do którego załącza m.in. kopie faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki albo zestawienie faktur lub dokumentów. Rodzaj wymaganych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki jest określony w umowie o dofinansowanie oraz wytycznych danego programu.

Należy zwrócić uwagę na to, że realizacja  dofinansowania w ten sposób powoduje konieczność zabezpieczenia większej liczby środków na realizację inwestycji – ponad wymagany wkład własny.  Zwrot dotacji bowiem następuje w różnych okresach czasu od 2-mcy nawet czasami do 6 m-cy .

Należy także pamiętać, że refundacja ma charakter warunkowy. Oznacza to, że środki będą zwracane tylko wtedy, gdy wydatki były zgodne z umową o dofinansowane projektu oraz pozostają w zgodzie z szeroko rozumianymi przepisami prawa: tak prawa polskiego, jak i wspólnotowego oraz poszczególnych instytucji zarządzających.

***

Do tej pory rozliczyliśmy 163 projekty a wartości 448 604 889,83 PLN.

–  dla samorządów gminnych rozliczyliśmy 79 projektów,
– dla przedsiębiorców rozliczyliśmy 49 projektów,
– dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kościołów rozliczyliśmy 9 projektów,
– dla projektów szkoleniowych i doradczych rozliczyliśmy 26.

Przykładowe rozliczone projekty

Gotech sp. z o.o.

„Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie”wartość inwestycji 12 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Najda Consulting wspólnie z firmą Gotech sp. z o.o. zakończyła proces wdrożenia inwestycji związanej z budową zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie!

Obejrzyj film z tej realizacji:

Mars Most Brdowski sp. z o.o.

Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”wartość inwestycji 39 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park

Hoker S.C Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek

„Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Hoker S.C. dzięki inwestycji w minibrowar restauracyjny”wartość inwestycji 5 mln zł

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Nasze dokonania – Nowy Browar Szczecin

Obejrzyj film z tej realizacji:

Zobacz więcej projektów które rozliczyliśmy – https://najdaconsulting.pl/category/referencje/