Tematyka: ‘Fundusze UE’

 • JEREMIE – ostatni dzwonek na sfinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach

  Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up'om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Zaletą tego programu jest to, że odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, takich jak niskooprocentowane pożyczki i poręczenia kredytów. JEREMIE to rodzaj perpetuum mobile – mechanizm odnawialny: raz wydatkowane środki wracają i ponownie są ... Czytaj dalej »

 • Rozmowy nad kolejnym budżetem unijnym są prowadzone na wszystkich szczeblach. W obecnej sytuacji geopolitycznej nie ma pewności, i być jej nie może, jakie obszary i w jakim zakresie będą wspierane z unijnych środków w latach 2014 – 2020. Niezależnie od tego, jakie środki zostaną przeznaczone na politykę spójności a jakie na wspólną politykę rolną jedno jest pewne – zdobycie środków unijnych będzie trudniejsze. Prawidłowe przygotowanie się do kolejnego rozdania unijnych pieniędzy może wiec być kluczem do osiągnięcia sukcesu przy kolejnych naborach wniosków. Jak to zrobić? Wystarczy ustrzec się błędów poprzedników!   Batalia o unijne pieniądze dochodzi do decydującego starcia. Każda ze stron ... Czytaj dalej »

 • W październiku Województwo Zachodniopomorskie planuje ogłosić trzy nabory wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). To szansa na dotację dla przedsiębiorców z regionu. W ramach poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R (RPO WZ) w szranki o dofinansowanie będą mogli stanąć przedsiębiorcy, którzy będą realizować projekty związane z nabyciem infrastruktury naukowo – badawczej, niezbędnej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto realizacja projektów będzie ściśle związana z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej w zakresie badań stosowanych oraz prac rozwojowych w dziedzinach mających znaczenie dla rozwoju regionu zachodniopomorskiego. – Wnioskodawcy będą mogli otrzymać pomoc w schemacie zakładającym regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis ... Czytaj dalej »

 • Pod koniec roku 2012 zapowiadany jest nabór wniosków w ramach kilku działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabory są o zasięgu ogólnokrajowym a za ich przebieg odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jako pierwszy ruszy nabór w ramach działania 5.1 PO IG Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. W ramach działania o dofinansowanie mogą się ubiegać wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców ... Czytaj dalej »

 • Dotacje unijne dla sektora MSP w 2012 – wykorzystaj ostatni dzwonek

  Powoli zbliżamy się do mety w biegu o dotacje unijne. Chociaż perspektywa finansowa obejmuje okres 2007-2013 to w ciągu najbliższych 12 miesięcy zostaną wykorzystane właściwie wszystkie środki przewidziane dla sektora MSP. Wskazują na to ogłaszane na 2012 rok harmonogramy konkursów w ramach różnych Programów Operacyjnych. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się jeszcze ubiegać o dotacje unijne. To dobra wiadomość. Większość konkursów przewidzianych na 2012 rok zakłada jednak, iż inwestycje współfinansowane w ramach dotacji muszą być innowacyjne. Osiągnięcie tego wymogu może sprawić przedsiębiorcom kłopot. Zgodnie ... Czytaj dalej »

 • Jessica – możliwość realizacji inwestycji w sektorze MSP

  Rok 2011 jest jednym z ostatnich w którym firmy mogą aplikować o dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów na szczeblu krajowym. Podobna sytuacja odnośnie możliwości dofinansowania inwestycji dotyczy również polskich miast, które ze względu na ograniczenia budżetowe, poziom zadłużenia i konieczność realizacji najważniejszych własnych zadań gminnych zdecydują się na przesunięcie w czasie przygotowanych projektów. Można więc zadać pytanie co dalej? Alternatywnym rozwiązaniem a zarazem połączeniem wspólnych sił samorządów gminnych i przedsiębiorstw prywatnych jest możliwość skorzystania z funduszu pożyczkowego JESSICA. Środki przeznaczone na Jessica pochodzą ... Czytaj dalej »

 • 77,1 mln euro dotacji na e-biznes!

  Po raz kolejny rozpoczyna się składaniewniosków o dofinansowanie e-biznesu. W ramach działania 8.1 rozwinęły się już dziesiątki e-projektów. Przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie kwoty pół miliona dotacji na stworzenie i rozwój swojego projektu. Ważną zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest wprowadzenie elektronicznego składania wniosków. Dotychczas przedsiębiorcy ustawiali się w długich kolejkach pod urzędami, przy czym dokładnie wiedzieli, że w żaden sposób nie decyduje termin składania wniosków. By jednak złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym. W przeciwnym wypadku wniosek należy wydrukować i samodzielnie dostarczyć do urzędu. Do podziału jest ponad 77 milionów euro, zatem dofinansowanie może otrzymać ... Czytaj dalej »