Archiwum autora Najda Consulting

 • Wpisz dotacje unijne w strategię rozwoju swojej firmy. Poznaj nabory wniosków o dofinansowanie w 2019 roku dla przedsiębiorstw na poziomie krajowym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

  Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że działalność badawczo-rozwojowa to jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego w skali każdego kraju.  Dla pojedynczego przedsiębiorstwa to istotny czynnik wzrostu konkurencyjności. Powala on  m.in. na wprowadzanie nowych lub ulepszonych wyrobów, technologii lub usprawnienie procesów produkcyjnych.  Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju własnej firmy powinien poznać możliwości, jakie niosą za sobą konkursy na ten rodzaj projektów. Eksperci Najda Consulting  – najbardziej skutecznej firmy w pozyskiwaniu funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim w roku 2017 (wg magazynu Fundusze Europejskie)  przygotowali uproszczoną charakterystykę konkursów w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Jeżeli zamierzasz skorzystać z możliwości, jaką oferują te działania – spotkaj się z naszą ... Czytaj dalej »

 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego po raz kolejny ogłosił konkurs dla przedsiębiorców działających w obszarze regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji rozpocznie się 03 grudnia 2018 roku i będzie trwał do 1 marca 2019 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu określono na lipiec 2019 r. Kto może ubiegać się o wsparcie? O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie firmy o statusie mikro, małego oraz średniego przedsiębiorstwa, które funkcjonują w obszarze następujących inteligentnych specjalizacji: - Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe - Zaawansowanie wyroby metalowe - Produkty ... Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie dla firm z branży stoczniowej szansą na rozwój Pomorza Zachodniego

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, 29 czerwca 2018 ogłosił długo wyczekiwany przez przedsiębiorców z branży morskiej konkurs dla przemysłu stoczniowego w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 sierpnia do 27 września 2018 roku. Planuje się rozstrzygnięcie konkursu w lutym 2019 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi 38 821 500 złotych. W ramach tego konkursu możliwe będzie dofinansowanie projektów zakładających innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, a dokładniej projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności ... Czytaj dalej »

 • Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem jaki udzielił Pan Andrzej Najda redaktorowi naczelnemu ogólnopolskiego magazynu Fundusze Europejskie. Magazyn jest już dostępny w Empikach w całej Polsce.   wywiad - Fundusze Europejskie Czytaj dalej »

 • Najda Consulting po raz kolejny najskuteczniejszą firmą doradczą w regionie!

  Szczecińska firma założona i prowadzona od blisko 14 lat przez Andrzeja Najdę, została uznana po raz kolejny za najlepszą firmę doradczą w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Ranking najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce za 2017 rok, został przygotowany przez ogólnopolski magazyn Fundusze Europejskie. W rankingu tym zajęliśmy w kilku kategoriach pierwsze miejsce w regionie! Firma Najda Consulting zajęła pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim, pod względem ilości projektów(40 projektów naszych klientów otrzymało dofinansowanie w 2017 roku), oraz drugie miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji w województwie zachodniopomorskim. Wynik ten sklasyfikował nas na 20 miejscu w Polsce. W ogólnopolskim rankingu Najda Consulting została sklasyfikowana w kilku ... Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w Specjalnej Strefie Włączenia

  30 kwietnia 2018 roku został ogłoszony konkurs w ramach działania 1. 6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 30 maja do 30 lipca 2018r. Planowane rozstrzygnięcie konkursu jest w grudniu 2018 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 37 895 400,00 zł Najważniejszą zmianą w porównaniu do dwóch poprzednich konkursów jest możliwość składania wniosków przez firmy działające w branży usługowej na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 10 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania ... Czytaj dalej »

 • Polska może stać się jedną wielką strefą ekonomiczną.

  Nowe zasady i nowelizacja przyznawania pomocy w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce (stan na kwiecień 2018 roku). Najważniejszym aspektem zmian ma być całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, a także decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana standardowo na 10-15 lat - to między innymi założenia projektu nowej formuły specjalnych stref ekonomicznych, która jest obecnie pod koniec procesu legislacyjnego. Najnowsze założenia systemów wsparcia na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych, jakie mają zostać wprowadzone prawdopodobnie już od przyszłego roku.  Wsparcie będzie skierowane do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Projektowane rozwiązanie przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku ... Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie dla firm na wdrożenie wyników prac B+R

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Termin naboru: od 20 marca 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach: dla rundy I –w terminie od 20 marca do 9 maja 2018 r.; dla rundy II –w terminie od 10 maja do 30 czerwca 2018 r.; dla rundy III –w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.; dla rundy IV - w terminie od 1 września do 31 października 2018 r.; dla rundy V - w ... Czytaj dalej »

 • Nawet 850 tys zł dofinansowania dla firm na promocje produktów i usług na rynku międzynarodowym.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Termin naboru: od 04 kwietnia 2018 r. do 08 maja 2018 r. W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych ... Czytaj dalej »

 • Premia technologiczna wsparciem dla przedsiębiorstw na innowacyjne projekty.

  Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. W 2018 r. odbędą się łącznie trzy rundy składania wniosków tj. a. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1); b. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2); c. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3). Runda pierwsza zakończyła się w dniu 1 marca 2018 r. i obecnie złożone wnioski są poddawane weryfikacji przez  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. „Kredyt na innowacje technologiczne” ... Czytaj dalej »