Archiwum autora Andrzej Najda

 • Innowacje są doceniane

  Nawet 6 milionów złotych może dostać przedsiębiorca, który wdroży innowacyjne technologie w swojej firmie. Kredyt technologiczny mogą zaciągnąć tylko mikro, małe i średnie firmy oraz jednostki naukowe, klastry lub instytucje otoczenia biznesu. Nabór wniosków rusza w lipcu. Już teraz warto się do tego przygotować. - Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie w ramach tego działania powinny polegać na wdrożeniu innowacji o charakterze technologicznym ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia wyników przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych. To znaczy, szansę mają ci, którzy opiszą, że ich technologia ma nowatorskie rozwiązania w branży, jest bardziej wydajna, zużywa mniej surowców, ma zaawansowane rozwiązania technologiczne ... Czytaj dalej »

 • Na jakie dofinansowania unijne mogą liczyć przedsiębiorcy w woj. zachodniopomorskim w 2015 roku.

  W roku 2015 przedsiębiorcy z województwa Zachodniopomorskiego mogą planować złożenie wniosków unijnych na pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Kto może liczyć na dofinansowanie? W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020 na dofinansowanie w 2015 roku liczyć mogą głównie przedsiębiorcy o statusie MSP, których projekty ukierunkowane są na: innowacyjność badania i rozwój uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych usługi rozwojowe związane z podniesieniem kwalifikacji pracowników. projekty zlokalizowane ... Czytaj dalej »

 • Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020?

  W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziane jest zwiększenie możliwości dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw w sektorze MSP. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego środki dla przedsiębiorców będą dostępne w kilku osiach priorytetowych, w zależności od charakteru przedsięwzięcia. Pierwsze konkursy w ramach nowego programu dostępne będą zapewne w przyszłym roku, a wpływ na to mają przede wszystkim obecnie trwające negocjacje zapisów nowego programu z Komisją Europejską. W nowym RPO preferowane będzie podejście charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie inteligentnej specjalizacji. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest oparta na założeniu, że dany region może zbudować swoją ... Czytaj dalej »

 • Inteligentne specjalizacje podstawą do wsparcia unijnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Inteligentne specjalizacje to nowy instrument Unii Europejskiej, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów zostanie przeznaczona największa pula funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest oparta na założeniu, że kraj lub region może zbudować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o specyficzne dla danego terytorium potencjały. Inteligentna specjalizacja cechuje się występowaniem wspólnego potencjału w nauce i gospodarce, którego doskonalenie staje się ambicją kraju lub regionu, a których rozwijanie może w znaczący sposób ma przyspieszyć rozwój przedsiębiorstw, nie tylko działających ... Czytaj dalej »

 • Jak dobrze rozliczyć projekt dofinansowany ze środków unijnych w sektorze MSP

  Jak dobrze rozliczyć projekt dofinansowany ze środków unijnych w sektorze MSP Przedsiębiorców, którzy wygrali granty unijne w ostatnich konkursach w ramach dostępnych programów operacyjnych czeka teraz jeszcze ważniejsze zadanie jakim jest rozliczenie przyznanego dofinansowania. Jaki jest najlepszy sposób na rozliczenie i jak nie stracić przyznanego dofinansowania? W lepszej sytuacji(chociaż czasami może być to pułapka w przypadku wybrania złego doradcy) są beneficjenci ... Czytaj dalej »

 • Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020.

  W najnowszym dwumiesięczniku Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie ukazał się artykuł odnośnie nowych środków unijnych na lata 2014-2020. Pan Andrzej Najda- Prezes Zarządu Hossa Finance sp. z o.o spółka komandytowa udzielił komentarza, który publikujemy poniżej: „ Nowa perspektywa unijna przedstawia się bardzo obiecująco ponieważ wszystko na to wskazuje, ze środki jakie przypadną Polsce w tym okresie (72,9 mld euro) będą jeszcze większe niż w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013. Drugim ważnym czynnikiem w związku z realizacją nowych projektów będzie niewątpliwy wzrost gospodarczy, który wraz z postępem realizacji nowych projektów powinien być odczuwalny dla sektora MSP. Przede wszystkim ... Czytaj dalej »

 • Od 16 000 do 50 000 zł dopłaty do kredytu może pozyskać każdy, kto zdecyduje się na budowę energooszczędnego domu lub zakupu energooszczędnego mieszkania. Już w I kwartale 2013 r. uruchomione zostaną dopłaty do kredytów na budowę energooszczędnych domów oraz zakupu takich mieszkań od developerów. Program potrwa do 2020 roku. – to znakomita okazja na korzystny kredyt. Tylko w latach 2013-2015 na dofinansowania przeznaczonych zostanie aż 100 mln zł. Wnioski będzie można składać w bankach, które udzielają kredytów hipotecznych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od uzyskanego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania ... Czytaj dalej »

 • W październiku Województwo Zachodniopomorskie planuje ogłosić trzy nabory wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). To szansa na dotację dla przedsiębiorców z regionu. W ramach poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R (RPO WZ) w szranki o dofinansowanie będą mogli stanąć przedsiębiorcy, którzy będą realizować projekty związane z nabyciem infrastruktury naukowo – badawczej, niezbędnej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto realizacja projektów będzie ściśle związana z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej w zakresie badań stosowanych oraz prac rozwojowych w dziedzinach mających znaczenie dla rozwoju regionu zachodniopomorskiego. – Wnioskodawcy będą mogli otrzymać pomoc w schemacie zakładającym regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis ... Czytaj dalej »

 • Agata Pasek: Najda Consulting i Hossa Finance prowadzą obecnie dwa duże projekty skierowane do przedsiębiorców z naszego województwa. Czy może Pan coś więcej o nich powiedzieć? Andrzej Najda: Tak. Są to dwa projekty systemowe zawarte w jednym haśle: 4x4 Biznes. 4x4 oraz drugi równoległy projekt „Nie łykaj jak pelikan - Szkolenia z zakresu świadomego zaciągania zobowiązań finansowych” oparte są na gromadzeniu i przekazywaniu wiedzy na temat finansów mikro- i małym przedsiębiorstwom. Za pomocą cyklu szkoleń, warsztatów i coachingu . Chcemy uczyć przedsiębiorców jak i skąd pozyskiwać pieniądze na rozwój swojej działalności i co dalej robić z tak zainicjowaną inwestycją. To tak ... Czytaj dalej »

 • JESSICA i JEREMIE – możliwość realizacji inwestycji w sektorze MSP

  Unijne dotacje w okresie programowania w latach 2007-2013 w większej części zostały już rozdysponowane. Obecnie trwają negocjacje czy w latach 2014-2020 będziemy mogli liczyć na bezzwrotne dofinansowania ze środków UE. Fakt ten jednak nie oznacza że nie możemy obecnie liczyć na pomoc ze strony Unii Europejskiej. Takimi działaniami są m.in. inicjatywy JEREMIE oraz JESSICA. Inicjatywa JEREMIE ma przede wszystkim na celu pomoc wszystkim przedsiębiorcom, którzy ze względu na krótki okres prowadzenia działalności, brak historii kredytowej lub brak odpowiedniego zabezpieczenia nie mogą skorzystać z kredytów bankowych. ... Czytaj dalej »