Archiwum autora Andrzej Najda

 • NIE BOIMY SIĘ TRUDNYCH PROJEKTÓW – rozmowa z Andrzejem Najdą, Prezesem firmy doradczej Najda Consulting

  Rozmowa z prezesem Najda Consulting sp. z o.o. spółka komandytowa: ● M.Sz: Najda Consulting skutecznie łączy przygotowywanie projektów dla różnych grup beneficjentów. Wygrywacie prestiżowy przetarg na Inżyniera Kontraktu dotyczący renowacji Pomnika Historii Kolegiaty w Stargardzie, Inżyniera Kontraktu dotyczącego budowy nowej siedziby jednostek organizacyjnych Enea Operator sp. z o.o. w Stargardzie, modernizujecie plaże miejskie, rozbudowujecie oczyszczalnie, a jednocześnie skutecznie piszecie projekty dla kilku zakładów produkcyjnych. To świadoma strategia? Jesteście podzieleni na zespoły? A.N: Od początku prowadzenia firmy nie baliśmy się trudnych zadań związanych z realizacją różnorodnych projektów inwestycyjnych. Realizowaliśmy projekty m.in. w obszarach gospodarki wodno ściekowej, obiektów kubaturowych, turystyki, produkcji i prac B+R. ... Czytaj dalej »

 • Innowacje są doceniane

  Nawet 6 milionów złotych może dostać przedsiębiorca, który wdroży innowacyjne technologie w swojej firmie. Kredyt technologiczny mogą zaciągnąć tylko mikro, małe i średnie firmy oraz jednostki naukowe, klastry lub instytucje otoczenia biznesu. Nabór wniosków rusza w lipcu. Już teraz warto się do tego przygotować. - Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie w ramach tego działania powinny polegać na wdrożeniu innowacji o charakterze technologicznym ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia wyników przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych. To znaczy, szansę mają ci, którzy opiszą, że ich technologia ma nowatorskie rozwiązania w branży, jest bardziej wydajna, zużywa mniej surowców, ma zaawansowane rozwiązania technologiczne ... Czytaj dalej »

 • Na jakie dofinansowania unijne mogą liczyć przedsiębiorcy w woj. zachodniopomorskim w 2015 roku.

  W roku 2015 przedsiębiorcy z województwa Zachodniopomorskiego mogą planować złożenie wniosków unijnych na pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Kto może liczyć na dofinansowanie? W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020 na dofinansowanie w 2015 roku liczyć mogą głównie przedsiębiorcy o statusie MSP, których projekty ukierunkowane są na: innowacyjność badania i rozwój uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych usługi rozwojowe związane z podniesieniem kwalifikacji pracowników. projekty zlokalizowane ... Czytaj dalej »

 • Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020?

  W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziane jest zwiększenie możliwości dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw w sektorze MSP. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego środki dla przedsiębiorców będą dostępne w kilku osiach priorytetowych, w zależności od charakteru przedsięwzięcia. Pierwsze konkursy w ramach nowego programu dostępne będą zapewne w przyszłym roku, a wpływ na to mają przede wszystkim obecnie trwające negocjacje zapisów nowego programu z Komisją Europejską. W nowym RPO preferowane będzie podejście charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie inteligentnej specjalizacji. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest oparta na założeniu, że dany region może zbudować swoją ... Czytaj dalej »

 • Inteligentne specjalizacje podstawą do wsparcia unijnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Inteligentne specjalizacje to nowy instrument Unii Europejskiej, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów zostanie przeznaczona największa pula funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest oparta na założeniu, że kraj lub region może zbudować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o specyficzne dla danego terytorium potencjały. Inteligentna specjalizacja cechuje się występowaniem wspólnego potencjału w nauce i gospodarce, którego doskonalenie staje się ambicją kraju lub regionu, a których rozwijanie może w znaczący sposób ma przyspieszyć rozwój przedsiębiorstw, nie tylko działających ... Czytaj dalej »

 • Jak dobrze rozliczyć projekt dofinansowany ze środków unijnych w sektorze MSP

  Jak dobrze rozliczyć projekt dofinansowany ze środków unijnych w sektorze MSP Przedsiębiorców, którzy wygrali granty unijne w ostatnich konkursach w ramach dostępnych programów operacyjnych czeka teraz jeszcze ważniejsze zadanie jakim jest rozliczenie przyznanego dofinansowania. Jaki jest najlepszy sposób na rozliczenie i jak nie stracić przyznanego dofinansowania? W lepszej sytuacji(chociaż czasami może być to pułapka w przypadku wybrania złego doradcy) są beneficjenci ... Czytaj dalej »

 • Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020.

  W najnowszym dwumiesięczniku Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie ukazał się artykuł odnośnie nowych środków unijnych na lata 2014-2020. Pan Andrzej Najda- Prezes Zarządu Hossa Finance sp. z o.o spółka komandytowa udzielił komentarza, który publikujemy poniżej: „ Nowa perspektywa unijna przedstawia się bardzo obiecująco ponieważ wszystko na to wskazuje, ze środki jakie przypadną Polsce w tym okresie (72,9 mld euro) będą jeszcze większe niż w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013. Drugim ważnym czynnikiem w związku z realizacją nowych projektów będzie niewątpliwy wzrost gospodarczy, który wraz z postępem realizacji nowych projektów powinien być odczuwalny dla sektora MSP. Przede wszystkim ... Czytaj dalej »

 • Od 16 000 do 50 000 zł dopłaty do kredytu może pozyskać każdy, kto zdecyduje się na budowę energooszczędnego domu lub zakupu energooszczędnego mieszkania. Już w I kwartale 2013 r. uruchomione zostaną dopłaty do kredytów na budowę energooszczędnych domów oraz zakupu takich mieszkań od developerów. Program potrwa do 2020 roku. – to znakomita okazja na korzystny kredyt. Tylko w latach 2013-2015 na dofinansowania przeznaczonych zostanie aż 100 mln zł. Wnioski będzie można składać w bankach, które udzielają kredytów hipotecznych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od uzyskanego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania ... Czytaj dalej »

 • W październiku Województwo Zachodniopomorskie planuje ogłosić trzy nabory wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). To szansa na dotację dla przedsiębiorców z regionu. W ramach poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R (RPO WZ) w szranki o dofinansowanie będą mogli stanąć przedsiębiorcy, którzy będą realizować projekty związane z nabyciem infrastruktury naukowo – badawczej, niezbędnej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto realizacja projektów będzie ściśle związana z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej w zakresie badań stosowanych oraz prac rozwojowych w dziedzinach mających znaczenie dla rozwoju regionu zachodniopomorskiego. – Wnioskodawcy będą mogli otrzymać pomoc w schemacie zakładającym regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis ... Czytaj dalej »

 • Agata Pasek: Najda Consulting i Hossa Finance prowadzą obecnie dwa duże projekty skierowane do przedsiębiorców z naszego województwa. Czy może Pan coś więcej o nich powiedzieć? Andrzej Najda: Tak. Są to dwa projekty systemowe zawarte w jednym haśle: 4x4 Biznes. 4x4 oraz drugi równoległy projekt „Nie łykaj jak pelikan - Szkolenia z zakresu świadomego zaciągania zobowiązań finansowych” oparte są na gromadzeniu i przekazywaniu wiedzy na temat finansów mikro- i małym przedsiębiorstwom. Za pomocą cyklu szkoleń, warsztatów i coachingu . Chcemy uczyć przedsiębiorców jak i skąd pozyskiwać pieniądze na rozwój swojej działalności i co dalej robić z tak zainicjowaną inwestycją. To tak ... Czytaj dalej »