Archiwum autora Kowalewski Grzegorz

 • Jak kurs franka będzie oddziaływać na kredytobiorców w dalszej perspektywie czasowej?

  Frank wciąż jest  daleki od stabilizacji. Kurs szwajcarskiej waluty oscyluje aktualnie w okolicach 4 złotych. W Polsce wciąż trwają dyskusje na temat tego jak ulżyć kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty w tej walucie, a kurs franka nie przestaje sam rozwiązywać tego problemu. Próba ustalenia kursu franka w najbliższym czasie, na podstawie danych i prognoz ekonomicznych, jest jak wróżenie z fusów. Poza tym, w krótkim terminie rynki rządzą się własnymi prawami, co również utrudnia to zadanie. Kurs franka szwajcarskiego zależeć będzie od wielu pochodnych. Osoby posiadające kredyty hipoteczne we frankach powinny interesować się sytuacją w Szwajcarii, zwracać uwagę na ... Czytaj dalej »

 • Ogłoszono II konkurs w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

  Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach: Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego; Efektywność energetyczna i magazynowanie energii; Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód; Pozyskiwanie energii z czystych źródeł; Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowych. W ramach Programu GEKON dofinansowanie może zostać przyznane na dwie fazy realizacji projektu: Fazę badawczą B+R, oraz na Fazę Wdrożenia. W przypadku fazy Badawczej B+R sfinansowane ... Czytaj dalej »

 • STRATEGMED

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 24 czerwca ogłosiło drugi konkurs w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów wyłonionych w II konkursie Programu wynosi 220 mln PLN. Zgodnie z regulaminem konkursu Strategmed jego celem jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii; onkologii; neurologii i zmysłach; medycynie regeneracyjnej. Wnioski do konkursu Strategmed może składać konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 ... Czytaj dalej »

 • Jakie korzyści dla przedsiębiorców daje uczestnictwo w klastrze?

              Klaster to celowo utworzona sieć podmiotów gospodarczych działających w terytorialnej bliskości. Istotną relacją między podmiotami w klastrze jest kooperencja - sytuacja, która pojawia się, gdy celowo powstaje sieć współpracy złożona z dotychczasowych konkurentów, w której: zjawiska konkurowania i kooperacji występują równocześnie, uczestnicy współpracują ze sobą w celu osiągnięcia wspólnych korzyści nie przestając być konkurentami, wspólnota interesów i chęć konfrontacji powodują potrzebę zawierania formalnych porozumień, konkurencyjna część relacji kooperencyjnej pozostaje niesformalizowana. W ostatnich latach powstało w Polsce wiele klastrów. Struktury te są bardzo zróżnicowane, szczególnie w odniesieniu do potencjału gospodarczego uczestniczących przedsiębiorstw. W większości klastry są powiązane z dominującą branżą regionu, wpisaną do Regionalnej Strategii Innowacji. ... Czytaj dalej »

 • Unijne programy krajowe w latach 2014-2020

  W styczniu 2014 roku polski rząd przyjął Umowę Partnerstwa oraz sześć krajowych programów operacyjnych. Programy operacyjne to, w uproszczeniu, zbiór reguł, jak duża jest pula unijnych pieniędzy na dany cel, na co dokładnie można je wydawać, kto może po nie sięgać, na jakie projekty i w jakiej wysokości. W porównaniu z poprzednią perspektywą zmieni się kwota, jaką Polska otrzyma ze środków unijnych oraz niektóre zasady wykorzystania funduszy. Z budżetu unijnego na lata 2014-2020 Polska na realizację polityki spójności otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można wykorzystywać przede wszystkim na badania naukowe, budowę infrastruktury drogowej oraz kolejowej czy cyfryzację. Największe środki ... Czytaj dalej »