Przedstawiamy trzecią cześć przewodnika po Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019. W tej części przybliżamy możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na inwestycje związane z ofertą turystyczną regionu.

Województwo zachodniopomorskie należy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów kraju. Turystów tak polskich, jak i zagranicznych przyciąga nadmorski wypoczynek oparty na atrakcyjnych, piaszczystych i szerokich plażach a także liczne ośrodki lecznicze i uzdrowiska.

O atrakcyjności turystycznej regionu decydują także doskonałe warunki do uprawiania turystyki wodnej. Jego specyfiką jest wyjątkowe połączenie szerokiego dostępu do wybrzeża morskiego, duży obszar morskich wód wewnętrznych oraz połączenie z obszarem unikatowego ujścia Odry. Tak dużemu zróżnicowaniu form wodnych towarzyszy dodatkowo atrakcyjne skupisko ilości jezior.

Wsparciem unijnym objęte zostaną takie projekty, które tworzą atrakcje turystyczne czy produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego.

Najnowsze dofinansowanie z tego działania zdobyte przez Najda Consulting

Doskonałym przykładem inwestycji, która otrzymała w 2017 roku wsparcie unijne z tego działania jest projekt przygotowany przez firmę Najda Consulting pod nazwą „Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap”. Dzięki dofinansowaniu unijnemu powstanie najdłuższa zjeżdżalnia w Polsce i jedna z najdłuższych na świecie – o długości ok. 243 m. Zjeżdżalnia ta będzie funkcjonować w ramach kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu. Uzyskane przez firmę Najda Consulting dofinansowanie wyniosło 4 000 000 zł, wartość całego projektu to 14 145 000,00 zł. Więcej o tym projekcie piszemy na: https://najdaconsulting.pl/najdluzsza-zjezdzalnia-w-polsce-dzieki-dofinansowaniu-unijnemu/

Jeśli myślisz o pozyskaniu dofinansowania unijnego w branży turystycznej – dołącz do grona naszych klientów. Jako najbardziej skuteczna firma w woj. zachodniopomorskim w pozyskiwaniu dotacji unijnych w 2017 roku (wg magazynu Fundusze Europejskie) opracujemy dla ciebie najlepszą strategię pozyskania funduszy w konkursie w ramach działania 1.5 dla sektora turystycznego.

Poniższa aktualizacja: 31.03.2019

19 415 700,00 zł  czeka na nowatorskie projekty związane ze wzrostem atrakcyjności oferty turystycznej w województwie zachodniopomorskim

Ponad 19 000 000 mln złotych trafi do tych przedsiębiorców, którzy postawią w roku 2019 na rozwój swoich firm w oparciu o przedsięwzięcia w sektorze turystycznym.

Kto może być zainteresowany tym konkursem?

Przedsiębiorcy, którzy planują wprowadzić w firmach innowacyjną ofertę turystyczną. Może ona obejmować inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne lub wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Nazwa konkursu i podstawowe dane: 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Konkurs dla sektora turystycznego

Data publikacji ogłoszenia: 29-03-2019
Otwarcie naboru wniosków: 30-04-2019
Zamknięcie naboru wniosków: 28-06-2018

Poziom dofinansowania:

Wysokość środków w ramach konkursu: 5 000 000 Euro

Maksymalny poziom dofinansowania:
45% – średnie przedsiębiorstwa
55% – mikro i małe przedsiębiorstwa

Kto może się ubiegać?

O to dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie udzielane będzie projektom o charakterze stacjonarnym – lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Warunki konieczne, by projekt otrzymał wsparcie unijne

Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową przynajmniej w skali regionalnej.

Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. powinna przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji na tle przedsiębiorstw działających w innych regionach kraju i za granicą.

Wsparciem objęte będą projekty tworzące atrakcje turystyczne lub produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki”. Należą do nich:
a) rozwój turystyki wodnej w tym przede wszystkim rozwój zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz  rozwój sieci szlaków kajakowych;
b) rozwój innych form turystyki aktywnej;
c) rozwój turystyki poznawczej i kulturowej w tym przede wszystkim rozwój produktu kulturowego opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu;

Wsparcie mogą otrzymać także przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Można otrzymać dofinansowanie na inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Wydatki wskazane w katalogu wydatków kwalifikowalnych związane z bazą spełniającą funkcję noclegową oraz spa&wellness mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że projekt będzie zlokalizowany na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW).

Wydatki związane z budową/rozbudową/przebudowa bazy gastronomicznej oraz zakupem środków transportu (ograniczony do rodzaju 743, 748, 773 oraz 790) mogą stanowić jedynie uzupełnienie budżetu projektu a nie jego główną część.

Kryteria premiowane

Premiowane będą w szczególności projekty:

a) prowadzące do:
– wdrożenia innowacji produktowej, tzn. projekt zakłada wprowadzenie produktu (lub usługi) charakteryzującego się nowością – w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności – w porównaniu do produktów dostępnych na docelowym rynku ponadregionalnym, krajowym lub europejskim;

– wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy co najmniej w skali rynku ponadregionalnego, krajowego lub europejskiego;

b) których realizacja będzie prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie krajowym lub europejskim;

c) które w sposób znaczący wpłyną na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu;

d) przyczyniające się do utworzenia unikatowego produktu turystycznego/atrakcji turystycznej oraz współtworzące/będące elementem turystycznego produktu sieciowego,

e) zlokalizowane na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia;

f) przyczyniające się do utworzenia nowych miejsc pracy;

g) zakładające wprowadzenie oferty całorocznej lub wpływające na wydłużenie sezonu turystycznego.

Jeżeli szeroko pojęta turystyka jest twoim obszarem działania – nie wahaj się i sprawdź, czy możesz otrzymać na rozwinięcie swojego biznesu dofinansowanie unijne. Firma Najda Consulting świadczy od 2004 roku usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych. Zajęliśmy po raz kolejny w roku 2017 pierwsze miejsce pod względem ilości projektów na które nasi klienci otrzymali dofinansowania.

Czeka na ciebie grono wysoko wykwalifikowanych ekspertów, których doświadczenie i wiedza poparta jest międzynarodowymi certyfikatami. Dzięki naszej metodologii pracy, pomożemy ci osiągnąć najbardziej optymalny poziom wykorzystania dotacji unijnych dla sektora turystycznego w województwie zachodniopomorskim.

Poznaj nas na: www.najdaconsulting.pl

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój

avatar
Autor:

Dodaj komentarz