Niedawno został ogłoszony harmonogram naboru wniosków na rok 2019 w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Aby przedsiębiorcy mogli lepiej poznać istniejące w przyszłym roku perspektywy, przygotowaliśmy przewodnik po konkursach, jakie planowane są do ogłoszenia w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnik ten będzie się składał z 6 części.

W pierwszej części naszego przeglądu prezentujemy możliwości zdobycia dofinansowania z Funduszy Europejskich na poziomie regionalnym na projekty badawczo – rozwojowe.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że działalność badawczo-rozwojowa to jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego w skali każdego kraju.  Dla pojedynczego przedsiębiorstwa to istotny czynnik wzrostu konkurencyjności. Powala on  m.in. na wprowadzanie nowych lub ulepszonych wyrobów, technologii lub usprawnienie procesów produkcyjnych.  Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju własnej firmy powinien poznać możliwości, jakie niosą za sobą konkursy na ten rodzaj projektów.

24 mln EURO na projekty badawczo – rozwojowe w  Zachodniopomorskiem

Ponad 96 000 000 mln złotych trafi z konkursów ogłoszonych w roku 2019 do tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się oprzeć rozwój swoich firm na innowacyjnych rozwiązaniach. Dotacje na działania badawczo – rozwojowe w województwie zachodniopomorskim będą możliwe do pozyskania w trzech konkursach charakteryzujących się odmienną specyfiką.

W każdym z tych konkursów Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Eksperci Najda Consulting  – najbardziej skutecznej firmy w pozyskiwaniu funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim w roku 2017 (wg magazynu Fundusze Europejskie)  przygotowali  uproszczoną charakterystykę konkursów bazujących na pracach badawczo – rozwojowych. Jeżeli zamierzasz skorzystać z możliwości, jaką oferują te działania – spotkaj się z naszą kadrą, która oceni innowacyjność twojego pomysłu według kryteriów jednego z trzech programów i podpowie dalsze kroki.

3 KONKURSY DOTYCZĄCE PROJEKTÓW B+R

1: Alians biznesu z nauką – projekty zakładające efektywną współpracę między firmą i organizacją prowadzącą badania naukowe

W  konkursie “Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1”  – dofinansowanie z Funduszy Europejskich otrzymają te projekty, które polegają na zakupie usług typu B+R (badanie i rozwój).  Następnie należy wykorzystać wyniki badań opracowanych z podmiotami oferującymi usługi naukowe w rozwoju własnej firmy. Usługa badawczo-rozwojowa musi być związana z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub całej technologii produkcji albo powinna polegać na ich przetestowaniu.

 • Kto może być zainteresowany tym konkursem?

Jeśli wiemy, że  w celu rozwoju firmy niezbędne jest skorzystanie z prac niezależnej jednostki badawczej by opracować nowy produkt czy usługę, wdrożyć innowacyjną technologię albo udoskonalić technicznie produkty – to konkurs ten pomoże pokryć w znacznej części koszty z tym związane.

 • Nazwa konkursu i podstawowe dane: 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw – Typ 1 Małe projekty B+R

Data publikacji ogłoszenia: 29-03-2019
Otwarcie naboru wniosków: 02-05-2019
Zamknięcie naboru wniosków: 31-12-2019

 • Poziom dofinansowania:

Wysokość środków w ramach konkursu: 2 000 000 Euro
Refundacja: do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu
Minimalny wkład własny: 15%

 • Kto może się ubiegać z województwa zachodniopomorskiego?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa zamawiające usługę badawczo – rozwojową w:
– jednostce naukowej
– Centrum Transferu Technologii
– spółce celowej (wg ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym);
– niezależnej jednostce stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum     Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium
– u przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wzmacniające Inteligentne Specjalizacje Pomorza Zachodniego i pozwalające firmom uzyskać szeroko pojętą przewagę konkurencyjną.

Inteligentne Specjalizacje Pomorza Zachodniego to:

– Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
– Zaawansowane wyroby metalowe
– Produkty drzewno-meblarskie
– Opakowania przyjazne środowisku
– Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
– Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
– Multimodalny transport i logistyka
– Produkty oparte na technologiach informacyjnych

 • Kryteria premiowane

Dodatkowo premiowana jest między innymi innowacyjność projektu oraz rozwiązania posiadające co najmniej VI poziom gotowości technologicznej.

 

2.Projekty oparte o innowacyjny pomysł, zakończone wdrożeniem do działalności gospodarczej

Jeżeli firma posiada pomysł na innowację i chciałaby zrealizować tę koncepcję oraz wprowadzić efekt tych prac do swojej działalności – może stanąć do konkursu na dofinansowanie dla “Projektów badawczo – rozwojowych Typ 2”.

 • Kto może być zainteresowany tym konkursem?

Firmy szukające dofinansowania unijnego dla innowacyjnych pomysłów. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz fazę wdrożeniową.

 • Nazwa konkursu i podstawowe dane: 

  1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw

  Typ 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

  Data publikacji ogłoszenia: 30-04-2019
  Otwarcie naboru wniosków: 03-06-2019
  Zamknięcie naboru wniosków: 29-11-2019

  • Kto może się ubiegać z województwa zachodniopomorskiego?

  Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz partnerstwa naukowo przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej.

  • Poziom dofinansowania

  Wysokość środków w ramach konkursu: 12 000 000 Euro

  Refundacja na badania przemysłowe – w zależności od statusu przedsiębiorstwa:
  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
  średnie przedsiębiorstwa – 60%
  duże przedsiębiorstwa – 50%

  Refundacja na eksperymentalne prace rozwojowe – w zależności od statusu przedsiębiorstwa:
  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
  średnie przedsiębiorstwa – 35%
  duże przedsiębiorstwa – 25%

  Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu wynosi 5 000 000 zł

  • Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Wsparciem będą objęte projekty dla branż wzmacniających inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego .

  Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:
  – wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  – zaawansowane wyroby metalowe,
  – produkty drzewno-meblarskie,
  – opakowania przyjazne środowisku,
  – produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  – nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  – multimodalny transport i logistyka,
  – produkty oparte na technologiach informacyjnych.

  Projekt musi obejmować  badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) albo eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).

  • Kryteria premiowane

  Dodatkowo premiowany jest między innymi wpływ projektu na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, sposób w jaki projekt wpłynie  na konkurencyjność i potencjał rozwojowy samego Wnioskodawcy a także jego współpracę z   lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi. Innowacyjność, rozwiązania proekologiczne czy czas realizacji projektu także uzyskają dodatkową punktację.

   

  3: Własna działalność badawczo-rozwojowa kluczem do sukcesu rynkowego

  Dofinansowanie konkursie  “Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach Typ 1” ma na celu wzmacniane możliwości przedsiębiorstw do podejmowania i prowadzenia własnej działalności badawczo-rozwojowej poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.

   

  • Kto może być zainteresowany tym konkursem?

  Firmy, które zamierzają prowadzić lub prowadzą prace B+R we własnym zakresie. Dofinansowaniu będą podlegały na przykład wydatki na nabycie aparatury badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwie.

   

  • Nazwa konkursu i podstawowe dane:

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Typ 1 Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw

Data publikacji ogłoszenia: 28-06-2019
Otwarcie naboru wniosków: 01-08-2019
Zamknięcie naboru wniosków: 30-09-2019

 • Kto może się ubiegać z województwa zachodniopomorskiego?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

 • Poziom dofinansowania:

Wysokość środków w ramach konkursu: 10 000 000 Euro

Refundacja:

35% wydatków kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw
45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw
55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw

Maksymalna kwota dofinansowania: 5 000 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000 PLN

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

– wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
– zaawansowane wyroby metalowe,
– produkty drzewno-meblarskie,
– opakowania przyjazne środowisku,
– produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
– nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
– multimodalny transport i logistyka,
– produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.

 • Kryteria premiowane

Dodatkowo premiowany jest między innymi wpływ projektu na rozwój gospodarki regionu i na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Wpływ na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa,  na jego pozycję konkurencyjną czy stworzenie nowych miejsc pracy B+R także uzyska dodatkową punktację. Rozwiązania proekologiczne, rozwiązania dostosowujące infrastrukturę do skutków zmian klimatu to kolejny obszar, który uzyska dodatkową premię podczas oceny projektu.

Firma Najda Consulting świadczy od 2004 roku usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych. W 2018 roku w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez magazyn Fundusze Europejskie po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim pod względem ilości projektów oraz drugie miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji w województwie zachodniopomorskim. Wynik ten sklasyfikował nas na 20 miejscu w Polsce.

Sprawdź z gronem naszych ekspertów, czy twój projekt spełnia kryteria innowacyjności i pozwól nam opracować najbardziej optymalną strategię pozyskania dotacji unijnych na planowane przez ciebie innowacje i działania B+R.

Poznaj nas na: www.najdaconsulting.pl

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój

 

avatar
Autor:

Dodaj komentarz