Rozpoczęły się nabory w konkursie 2.9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla przedsiębiorców. Celem tego konkursu jest zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, ekologicznymi (biomasa, biogaz czy wykorzystanie energii słonecznej).

Wsparcie mogą uzyskać również przedsiębiorcy działający na terenach tzw. Specjalnej Strefy Włączenia.

Wśród wydatków kwalifikowanych uwzględnione mogą być: koszty przygotowania dokumentacji projektu, ekspertyzy budowlane, projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa i geodezyjna, przygotowanie studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne.
Dodatkowo wydatki na usługi dotyczące czynności w procesie budowlanym (inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy, nadzór nad projektem budowlanym, np. nadzór architektoniczny, nadzór autorski) oraz wydatki na prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne związane z budową czy przebudową instalacji lub infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych.

Firma może uzyskać dotację na takie inwestycje proekologiczne zarówno w obiektach będących jej własnością, jak i dzierżawionych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc. Minimalny wkład własny 15 proc. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Całkowita pula środków przeznaczonych na działanie 2.9 wynosi ponad 13 mln złotych.

Nabór wniosków trwa tylko do 31 sierpnia.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz