Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej “Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie” działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW).
W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, prowadzące do stworzenia znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze SSW.
Wspierane będą również projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, zlokalizowane na obszarze SSW, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
• Budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa
• Wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu
• Zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
• Zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego
których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.
Największe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały projekty, które będą przyczynią się do rozwiązania problemów wskazanych w dokumentach strategicznych dotyczących bezrobocia, innowacyjności, rozwoju regionalnych i inteligentnych specjalizacji regionu, będą komplementarne do działań podejmowanych przez samorząd lokalny, będą gotowe do realizacji (m. in. poprzez posiadanie zezwoleń). Premiowane będą również projekty, w wyniku których utworzone zostaną powyżej 10, 15, 20, 25 i 30 miejsc pracy, a także uwzględnione zostaną działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotne jest, że projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.
Wnioskodawcami w tym konkursie mogą być przedsiębiorstwa z sektora MSP, czyli miko, małe i średnie firmy. Ich klasyfikacja dokonywana jest wg następującego podziału:

schemat1.6

Specjalna Strefa Włączenia, na obszarze której muszą być realizowane projekty w ramach tego konkursu to obszary o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno – gospodarczego, wskazane w głównej mierze do wspierania. Gminy należące do SSW w województwie zachodniopomorskim to:
Banie, Barwice, Białogard (gmina wiejska), Biały Bór, Bielice, Bierzwnik, Bobolice, Borne Sulinowo, Brojce, Brzeżno, Cedynia, Chociwel, Chojna, Choszczno, Czaplinek, Człopa, Darłowo (gmina wiejska), Dobra, Dobrzany, Dolice, Drawno, Drawsko Pomorskie, Gryfice, Grzmiąca, Ińsko, Kalisz Pomorski, Karlino, Karnice, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Malechowo, Marianowo, Mirosławiec, Moryń, Ostrowice, Pełczyce, Płoty, Polanów, Połczyn-Zdrój, Postomino, Przelewice, Przybiernów, Radowo Małe, Rąbino, Recz, Resko, Sławno (gmina wiejska), Sławoborze, Stara Dąbrowa, Suchań, Szczecinek (gmina wiejska, gmina miejska), Świdwin (gmina wiejska), Świerzno, Trzcińsko-Zdrój, Tuczno, Tychowo, Wałcz (gmina wiejska), Warnice, Węgorzyno, Widuchowa, Wierzchowo, Wolin, Złocieniec, oraz jako obszar przejściowy gminy Boleszkowice, Darłowo (gmina miejska), Golczewo, Mieszkowice, Pyrzyce, Rymań, Świeszyno i Wałcz (gmina miejska)
W ramach konkursu, w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, można otrzymać 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych, natomiast średnie firmy mogą liczyć na 45% dofinansowania wydatków kwalifikowanych w projekcie.
Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać, wynosi 10 000 000 zł, natomiast będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu miejsc pracy. Zakłada się, że za utworzenie 10 miejsc pracy dofinansowanie wyniesie do 2 000 000 zł, a każda kolejna osoba to dodatkowe 200 000 zł.
Wnioski w ramach konkursu należy złożyć do 30 czerwca 2017.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz