Jesteś z sektora MŚP? Pozyskaj środki unijne na ochronę własności przemysłowej firmy!

W ramach działania będzie możliwe pozyskanie dofinansowania na uzyskanie ochrony bądź realizację praw własności przemysłowej tj. patenty na wynalazek, wzory użytkowe czy wzory przemysłowe. Wsparciem objęte będą procedury prowadzone przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.

obraz artykuł 10001

Ocenie będzie podlegać:

ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI FORMALNYMI

  1. Termin oraz czas złożenia wniosku o dofinansowanie;
  2. Kwalifikacja Wnioskodawcy tj. czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, ma zarejestrowaną działalność na terytorium Polski, posiada status MŚP;
  3. Kwalifikacja projektu, tj. zakładany okres realizacji projektu, przedmiot projektu, data rozpoczęcia realizacji projektu, ustalona kwota wsparcia (zgodność z zasadami finansowania projektów), zgodność z zasadami horyzontalnymi;

ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI MERYTORYCZNYMI – punktowanymi.

  1. Zgodność zakresu i celu działania oraz zasadność i racjonalność założonych celów,
  2. Wpisywanie się projektu w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
  3. Zasadność i racjonalność wydatków kwalifikowalnych,
  4. Weryfikowalność, adekwatność wskaźników projektu,

Posiadanie przez Wnioskodawcę prawa do uzyskania ochrony własności przemysłowej.

obraz artykuł 20001

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz