Z BADANIAMI W ŚWIAT! Jesteś z sektora MŚP? Pozyskaj środki na komercjalizację prac B+R!

Od 18 kwietnia można składać wnioski na sfinansowanie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych na rynku światowym. W ramach konkursu GO_GLOBAL.PL  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektorów wysokiej i średniowysokiej techniki w przemyśle oraz usług wysokiej techniki posiadające innowacyjny produkt  i proces będący wynikiem przeprowadzonych prac o charakterze B+R, będą mogły sfinansować koszty wypracowania strategii wejścia na rynek światowy i koszty weryfikacji opracowanej strategii.

Największe szanse na dofinansowanie będą miały projekty oparte na wysokoinnowacyjnych produktach lub usługach, dla których istnieją znaczne bariery wejścia dla konkurencji. Ponadto, powinny to być projekty o  dużym potencjale wdrożeniowym i sprzedażowym. Co więcej, znaczące  zapotrzebowanie na rynku międzynarodowym, jak również poprawnie określony kierunek internacjonalizacji przedsiębiorstwa będą dodatkowym atutem w walce o środki krajowe.

DZIAŁY GOSPODARKI PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU

artykuł_1

 

 

 

 

 

 

Rysunek: Wyszczególnienie działów gospodarki wysokiej i średniowysokiej techniki wg Eurostatu.

Źródło: ncbir.pl (25.04.2016).

 

CO MOŻNA DOFINANSOWAĆ?

Do katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach działania zostały zaliczone następujące wydatki :

  • Koszty związane z realizacją projektu, a dotyczące  wypracowania strategii wejścia na rynki międzynarodowe oraz weryfikacji opracowanej strategii , tj. koszty usług doradczych oraz usług równorzędnych (ograniczenie: od 50% do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych);
  • Inne koszty operacyjne, m.in. koszty:

–        uczestnictwa w konferencjach,

–        uczestnictwa w spotkaniach z inwestorami i partnerami biznesowymi,

–        delegacji osób wchodzących w skład zespołu projektowego,

–        promocji projektu (ograniczenie: do 10 tys. zł).

  • Koszty ogólne – koszty bezpośrednio związane z projektem ( ograniczenie: do 25 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

artykuł_2

 

 

 

 

 

 

Wartość dofinansowania: do 150 000 zł.

Okres realizacji projektu: do 6 miesięcy.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis !!!

 

CO BĘDZIE OCENIANE?

Projekty będą oceniane w konkursie 3-etapowo:

1 ETAP: Ocena formalna,

2 ETAP: Ocena merytoryczna I stopnia,

3 ETAP: Ocena merytoryczna II stopnia.

artykuł_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek: Zakres oceny poszczególnych etapów.

Źródło: ncbir.pl (25.04.2016).

Aby wniosek miał szansę na dofinansowanie konieczne jest przejście oceny formalnej oraz uzyskanie co najmniej 60 % punktów na etapie oceny merytorycznej.

 

 

 

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz