Innowacje są doceniane

Nawet 6 milionów złotych może dostać przedsiębiorca, który wdroży innowacyjne technologie w swojej firmie. Kredyt technologiczny mogą zaciągnąć tylko mikro, małe i średnie firmy oraz jednostki naukowe, klastry lub instytucje otoczenia biznesu. Nabór wniosków rusza w lipcu. Już teraz warto się do tego przygotować.

– Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie w ramach tego działania powinny polegać na wdrożeniu innowacji o charakterze technologicznym ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia wyników przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych. To znaczy, szansę mają ci, którzy opiszą, że ich technologia ma nowatorskie rozwiązania w branży, jest bardziej wydajna, zużywa mniej surowców, ma zaawansowane rozwiązania technologiczne lub że  prace danej firmy przyczynią się do powstania nowego produktu lub usługi, które będą miały nowe, lepsze cechy, parametry, będą bardziej opłacalne i funkcjonalne od poprzednich – mówi Andrzej Najda, dyrektor ds. inwestycji i funduszy z UE z Najda Consulting.

Za pozyskane pieniądze firmy mogą sfinansować wiele inwestycji, m.in.: kupno nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, zakup robót i materiałów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli.

Najpierw po kredyt, potem po dotację na jego spłatę

Kredyt na innowacje technologiczne to połączenie kredytu bankowego z dotacją. Jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z bankami komercyjnymi. By go otrzymać, należy najpierw znaleźć bank, który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (lista banków dostępna jest na stronie www.bgk.pl), a następnie złożyć wniosek o kredyt. Najlepiej by był to bank, w którym firma ma już rachunek czy kredyt, wtedy znana jest już jej historia. We wniosku należy opisać dokładny biznesplan oraz analizę finansową projektu. – Bank zweryfikuje zdolność kredytową firmy oraz oceni wiarygodność założeń biznesowych projektu. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny, bank wydaje promesę kredytową (zobowiązanie banku do udzielania kredytu) lub zawiera warunkową umowę kredytową, którą przedsiębiorca załącza do wniosku o dofinansowanie, który składa w Banku Gospodarstwa Krajowego – dodaje Andrzej Najda. Następnie BGK ocenia te dokumenty i jeśli opinia jest pozytywna, przyznaje promesę. Wówczas przedsiębiorca zawiera umowę kredytową z wybranym wcześniej bankiem komercyjnym, a Bank Gospodarstwa Krajowego podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie ze środków publicznych (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). – Mówiąc prościej, firma otrzymuje kredyt w banku komercyjnym, a na jego częściową spłatę dostaje dotację z BGK (resztę kredytu firma spłaca samodzielnie), który wypłaca pieniądze w trakcie realizacji projektu np. po zakończeniu jednego z etapów inwestycji. Warunkiem wypłaty pierwszej transzy dotacji jest zrealizowanie przynajmniej 25 proc. wydatków zaplanowanych w projekcie – mówi ekspert.

Nawet 70 proc. dotacji

Maksymalna kwota dotacji jaką przedsiębiorca może otrzymać z BGK wynosi 6 mln zł. To, ile dostanie konkretna firma, zależy od intensywności pomocy publicznej, wynikającej z mapy pomocy regionalnej i może wynieść od 35 proc. do 70 proc. dofinansowania. Wysokość tej pomocy uzależniona jest od miejsca realizacji inwestycji. Np. w woj. małopolskim, małe przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać poziom dofinansowania w wysokości 55 proc., natomiast w woj. podlaskim już 70 proc. dotacji. – Firma we wniosku wpisuje jaki procent dofinansowania chciałaby uzyskać. Wynika to z przepisów pomocy regionalnej dla danego województwa. Zatem starając się o dotację, dokładnie wie na jaką kwotę może liczyć – dodaje.

Atrakcyjność kredytu technologicznego polega na tym, że firma uzyskując promesę kredytową, a następnie dofinansowanie z BGK, może skoncentrować się tylko na realizacji inwestycji, bo ma zapewnione pieniądze na działania.

Już trzeba szykować wnioski

Decyzja o przyznaniu dotacji jest wydawana przez BGK w ciągu 90 dni. Najlepiej są oceniane wnioski, które zawierają wdrożenie najnowszych i najbardziej innowacyjnych technologii. Premiowane są również działania, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz takie, które mają walory prośrodowiskowe.

– Do wniosku trzeba dołączyć szereg załączników. Banki wymagają przygotowania dodatkowych informacji (często na swoich formularzach) odnośnie sytuacji finansowej firmy oraz projektu. Z doświadczenia wiem, że firmy bardzo często nie mają zasobów kadrowych do przygotowania wszystkich tych dokumentów i wówczas decydują się na zatrudnienie firm doradczych –   mówi Andrzej Najda.

Kolejny konkurs na uzyskanie dofinansowania zostanie ogłoszony 1 czerwca. Nabór wniosków będzie trwał od lipca do września. – Ważne, by już teraz zacząć się do tego przygotowywać i dobrze napisać wniosek –  mówi ekspert.

avatar
Autor:

Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych i dużych projektów inwestycyjnych dla samorządów gminnych i firm z sektora MSP. Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2002 roku. Swoją pracę z funduszami rozpoczął w firmie ComputerLand S.A w Warszawie przy realizacji międzynarodowego projektu z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2004 roku założył firmę doradczą Najda Consulting, która z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów których łączna wartość dofinansowania przekroczyła kwotę 263 653 709,00 zł, natomiast wartość projektów wyniosła 504 360 048,00 zł. W firmie Najda Consulting zarządzał 140 projektami unijnymi. Był koordynatorem 83 projektów unijnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 49 projektów unijnych dla sektora MSP, 8 projektów unijnych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury które z sukcesem uzyskały dofinansowanie. Zarządzał rozliczeniami 103 projektów unijnych, w tym pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w 17 realizowanych inwestycjach. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów należą: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł, „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal” – wartość inwestycji 41 mln zł, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”- wartość projektu 35 mln zł, „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” - wartość projektu 38 mln zł, „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” – wartość inwestycji 24 mln zł. W 2012 i 2013 roku zrealizował projekt szkoleniowy 4x4biznes, który polegał na przeszkoleniu i przygotowaniu 180 przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do aplikowania i zarządzania projektami nowego instrumentu finansowego Jessica. Jest pomysłodawcą takich projektów jak: portal informacyjny o nowych dotacjach unijnych na lata 2014-2020 – www.nowedotacjeunijne.eu , portal szkoleniowy www.4x4biznes.pl, akcji społecznościowej wraz z cyklem szkoleń Nie Łykaj Jak Pelikan, która ma na celu ochronę interesów kredytobiorców – www.nielykajjakpelikan.pl Uczestnik wielu konferencji biznesowych, autor wielu artykułów. Gościł m.in. w TV Biznes, TVP Szczecin, Pomerania TV, Polskim Radiu Szczecin. Prowadzona przez niego firma uzyskała bardzo dużo nagród i wyróżnień wśród których można wymienić: • I miejsce w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Usługa Roku 2011 • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011r w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie Rozwijająca się firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012r w kategorii Innowacyjna Firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku w kategorii mikroprzedsiębiorca. Prowadzona przez niego firma jest od paru lat jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o jego skuteczności.

Dodaj komentarz