Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia i projekty, które zrealizowaliśmy w 2014r.

Postanowiliśmy podsumować mijający rok w naszej firmie. Był to rok w którym zakończyliśmy kilka projektów równocześnie rozpoczynając realizację kilku nowych, które uzyskały dofinansowania.

W naszej firmie był to rok zmian, które rozpoczęliśmy od odświeżenia po 10 latach wizerunku naszej firmy www.najdaconsulting.pl . Drugą połowę roku poświęciliśmy na przygotowanie pierwszego w Polsce portalu internetowego www.nowedotacjeunijne.eu , który przedstawia nowe programy unijne na lata 2014-2020. Jak wielkie było to dla nas wyzwanie świadczą o tym same liczby: przeanalizowanie 22 Programów unijnych gdzie każdy z nich zawierał 200-350 stron zawiłych sformułowań.

Na koniec 2014r wartość pozyskanych przez naszą firmę dotacji wyniosła 265 249 812,70 PLN natomiast wartość projektów które zrealizowaliśmy wyniosła 506 656 548,00 PLN.

Newsletter podsumowujący 2014 rok

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz