Nowy portal internetowy www.nowedotacjeunijne.eu przedstawiający nowe fundusze unijne na lata 2014-2020 wystartował!

Do 2020 roku Polska otrzyma wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Poruszać się w meandrach jego programów przedsiębiorcom, samorządowcom i pracownikom organizacji pozarządowych pomóc chce Andrzej Najda, którego firma zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych.

 

Skąd pomysł na taki portal?

 

Andrzej Najda: Wchodzimy w okres nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020 i obserwujemy, że bardzo dużo osób czuje się zdezorientowanych w tematyce możliwości skorzystania ze wsparcia nowych projektów. Stykamy się z tym na co dzień, bo otrzymujemy wiele pytań na ten temat od naszych klientów. Zrobiliśmy więc analizę wszystkich dostępnych źródeł informacji na ten temat i stwierdziliśmy, że trzeba tę wiedzę uporządkować w takiej właśnie formie. Na Nowedotacjeunijne.eu jest bardzo dużo treści. Dwa miesiące zajęło nam samo przejrzenie projektów poszczególnych programów przygotowywanych dla Komisji Europejskiej. Człowiek, który nie zajmuje się tą tematyką na co dzień, po pięciu minutach rezygnuje z ich czytania, bo są one napisane językiem charakterystycznym dla rozporządzeń i tematyki funduszy unijnych. My wybraliśmy z tego najważniejsze informacje, czyli: to co jest finansowane, jakie środki są przeznaczone na dany program, typy projektów. Chodzi o to, żeby ktoś, kto wchodzi na stronę od razu mógł sprawdzić jaki typ projektu może sfinansować.

 

Strona jest przejrzysta i wiedzie od ogólnych programów do konkretnych tematów, które mogą być dofinansowane. To duża zaleta, bo często informacje o funduszach toną w morzu unijnej nowomowy i informacji o numerach osi, działań, czy poddziałań, które mówią cokolwiek tylko tym, którzy z unijnych funduszy żyją.

 

Zależało nam, żeby skupić na jednej platformie informacyjnej wszystkie programy – zaczynając od Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kończąc na Programie Inteligentny Rozwój. Do tego dochodzą Regionalne Programy Operacyjne i projekty międzypaństwowe. Każdy z nich jasno opisaliśmy, a w związku z tym, że trwają prace nad ich uszczegółowieniami, informacje o każdym będziemy aktualizować. Naszemu zespołowi przygotowanie treści strony zajęło dwa miesiące. Ale aktualizacje prowadzone będą na bieżąco, bo w związku z z naszą działalnością śledzimy cały czas tematykę funduszy UE. Aby ułatwić śledzenie postępów w tym temacie, zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter.

 

Strona sprawia wrażenie serwisu publicznego. Czy takie było zamierzenie? Czy nie ma stron publicznych dotyczący funduszy UE?

 

O ile każdy marszałek województwa dba o to, żeby informacje nt. Regionalnych Programów Operacyjnych były dobrze wyeksponowane, to na szczeblu krajowym jest z tym gorzej. Wynika to m.in. z tego, że Program Polska Cyfrowa odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji, za Infrastruktura i Środowisko – Ministerstwa Środowiska oraz Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego itd. Owszem, mamy serwis www.funduszeeuropejskie.gov.pl, ale tam również nie ma prostego, czytelnego podziału nowych unijnych pieniędzy.

 

Co ważne, nasz serwis kierujemy nie tylko do przedsiębiorców, ale również do organizacji pozarządowych i do samorządowców.

 

Co jeszcze znajdzie użytkownik serwisu?

 

Będą aktualności, w tym zapowiedzi szkoleń dotyczących konkursów, w ramach których składać będzie można wnioski. Będą to informacje dotyczące tego typu wydarzeń w każdym z 16 województw.

 

Warto będzie śledzić kalendarz naborów wniosków do poszczególnych programów, z uwzględnieniem dat ich startów we wszystkich regionach kraju. Będziemy w nim zbierali informacje ze stron ministerialnych i wojewódzkich.

 

W przyszłej perspektywie unijnej większe środki przeznaczone są na system pożyczkowy, a część projektów zostanie zakwalifikowanych tylko do takiego wsparcia. Chcemy merytorycznie przedstawiać zalety i wady tego typu instrumentów finansowych.

 

Lada dzień uruchomimy formularz, za pomocą którego wstępnie będzie można sprawdzić, czy dany projekt miałby szansę na pozyskanie wsparcia. Wstępnej oceny dokonają nasi pracownicy. Nie będzie to procedura automatyczna.

 

Jak ocenia pan nadchodzącą perspektywę finansową z punktu widzenia zachodniopomorskich firm i instytucji, które liczą na skorzystanie z funduszy?

 

Zasadniczym problemem jest to, że nie ma jeszcze oficjalnie opublikowanego uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To w nim pojawią się zapisy, które będą precyzowały poszczególne priorytety wsparcia a co za tym idzie określały możliwość wsparcia konkretnych projektów . Nie znamy też terminu od którego będzie można ubiegać się o wsparcie. Wiemy jedynie, że nabory powinny się rozpocząć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2015 roku. Pod koniec roku te informacje powinny być już bardziej precyzyjne. Część zapisów w nowym RPO jest aktualnie negocjowana z Komisją Europejską.

 

Wiemy natomiast, że o pięć punktów procentowych mniejszy będzie poziom maksymalnego dofinansowania dla firm w naszym województwie. Wyniesie on od 35 proc. w przypadku dużych przedsiębiorstw do 55 proc. w przypadku mikrofirm. To gorsze warunki niż np. w województwach Polski wschodniej.

 

Jeżeli chodzi o szczebel krajowy, to Program Inteligentny Rozwój zastąpił Program Innowacyjna Gospodarka. Będzie on wspierał projekty badawczo-rozwojowe, od pomysłu, aż po wdrożenie pilotażowych inwestycji. Z kolei nowy program Wiedza, Edukacja i Rozwój obejmuje głównie projekty miękkie dla uczelni, w tym studia podyplomowe. Widać więc, że duże pole do popisu będą miały uczelnie.

 

Na portalu nie ma logosów UE. Czy to oznacza, że portal o funduszach unijnych powstał bez wykorzystania funduszy unijnych?

 

Tak, teraz nie ma możliwości wsparcia takiego portalu. Stworzyliśmy go z własnych środków, pracowali przy nim nasi ludzie, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem funduszy unijnych.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz