JEREMIE – ostatni dzwonek na sfinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Zaletą tego programu jest to, że odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, takich jak niskooprocentowane pożyczki i poręczenia kredytów.

JEREMIE to rodzaj perpetuum mobile – mechanizm odnawialny: raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne, bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej, czy zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na tradycyjnym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

rozpoczynają działalność (startup-y),

nie posiadają historii kredytowej,

nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

zatrudniający od 1 do 250 pracowników,

posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim,

nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,

nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,

informatyzację,

dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,

tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,

inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Zadacie Państwo pytanie: ile wynosi oprocentowanie? Zdecydowanie mniej niż w banku. Rozpiętość od 0% – 6% w skali roku, uzależnione od rodzaju inwestycji, ryzyka oraz co bardzo ważne zabezpieczenia. Im lepsze zabezpieczenie, mniejsze ryzyko tym oprocentowanie będzie niższe. Ostatni dzwonek bo to już prawdopodobnie ostatnie rozdanie środków w tym roku. Na jak długo ich wystarczy, z pewnością na miesiąc góra trzy. Stąd jeżeli w przedsiębiorstwach planujecie inwestycje i nie mogą one czekać do roku 2015 na konkursy unijne to inicjatywa JEREMIE będzie najlepszym i jedynym rozwiązaniem jakie aktualnie jest dostępne na rynku. Oczywiście zawsze pozostaje kredyt w banku, ale tą decyzję pozostawimy Państwu.

źródło: www.jeremie.com.pl

avatar
Autor:

1 komentarz

  • andrzej1456@interia.plavatar
    Andrzej
    Kwiecień 13th, 2015

    Takie inicjatywy ze trony UE to duże wsparcie dla firm które dopiero startują. Dotacja pomoże im się rozwinąć i umocnić na rynku, aż np: same stworzą swoją historię kredytową i będą mogły się usamodzielnić.

Dodaj komentarz