Ogłoszono II konkurs w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;

Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;

Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;

Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;

Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowych.

W ramach Programu GEKON dofinansowanie może zostać przyznane na dwie fazy realizacji projektu: Fazę badawczą B+R, oraz na Fazę Wdrożenia.

W przypadku fazy Badawczej B+R sfinansowane mogą zostać badania przemysłowe oraz rozwojowe (zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania nauki).

Wniosek o dofinansowanie Fazy Wdrożenia będzie można złożyć po zakończeniu realizacji Badań B+R

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w II konkursie Programu Gekon wynosi co najmniej:

– 36 mln zł na fazę badawczo-rozwojową;

– 160 mln zł na fazę wdrożeniową (ta cześć alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon).

Wysokość dofinansowania w przypadku Fazy B+R uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i spełnienia dodatkowych wymagań i wynosi:

– od 50% do 80% wydatków kwalifikowanych projektu dla badań przemysłowych

– od 25% do 60% wydatków kwalifikowanych projektu dla badań rozwojowych.

Wnioski o dofinansowanie składać będzie można w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniach od 9 sierpnia 2014 r. (od godz. 8.00) do 8 września 2014 r.

Dodaj komentarz