Kredyt ekologiczny

Zielone technologie, ekologia, ochrona środowiska, zmniejszenie CO2 – tym właśnie żyje Europa. Ten światowy trend przybiera z roku na rok na sile, co ma odzwierciedlenie również programach po dofinansowanie unijne na lata 2014-2020 jak i w samych kredytach.

Jeszcze klika lat temu osoby fizyczne, firmy, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty, które planowały prace termo modernizacyjne lub inne związane z ekologią np.: oszczędzanie energii, solary, mogły jedynie posiłkowa się tradycyjnym kredytem na remont, który tani nie był. Można było jego koszt obniżyć, pod warunkiem, że zabezpieczenie stanowiłaby hipoteka na nieruchomości. Tak czy inaczej oprocentowanie rzadko kiedy schodziło poniżej 6%. Obecnie kredyty ekologiczne są bardzo tanie. Ich oprocentowanie to zaledwie 2% w skali roku. Już nawet lokaty są mają wyższe oprocentowanie. Lista rzeczy i operacji jakie można sfinansować kredytem ekologicznym jest przebogata. Poniżej szczegóły.

Kredyt ekologiczny to możliwość sfinansowania:

– inwestycji ekologicznych i energooszczędnych

– inwestcji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

– inwestycji energooszczędnych z zakresu termomodernizacji budynków

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

Wszyscy realizujący inwestycje w województwie zachodniopomorskim, w tym w szczególności osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Kredyt nie przysługuje przedsiębiorcy, który nie spełnia warunków określonych w ustawie z dn. 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2004.123.1291 z późn. zmianami), umożliwiających udzielenie dofinansowania.

Z kredytu finansowane mogą być następujące zakupy wraz z montażem:

– urządzeń i systemów grzewczych z zastosowaniem różnego rodzaju pomp i wymienników ciepła

– baterii, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych a także systemów biwalentnych w układzie z odnawialnymi źródłami energii

– kotłów opalanych biomasą (słoma, odpady drzewne itp.) wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla przemysłowych i lokalnych źródeł energii

systemów kominkowych

– małych elektrowni wodnych

– źródeł energii wykorzystujących energię wiatru (siłownie i turbiny wiatrowe)

– urządzeń służących do produkcji peletów i brykietów

– biomasy przetwarzanej w paliwoenergetyczne

– przebudowie kotłowni opalanych paliwem stalym na ekologiczne, przynoszące wymierny efekt ekonomiczny i ekologiczny w postaci zmniejszenia zużycia energii

– budowie i modernizacji systemów ciepłowniczych obejmujących zakup i montaż kotłów olejowych, gazowych, gazowo-olejowych. oraz węglowych niskoemisyjnych, posiadających certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium

– zakupie i montażu kotłów m.in. do termicznego przekształcania odpadów, posiadających odpowiedni certyfikat energetyczno-emisyjny

– wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego, nie ekologicznego źródła ciepła (przyłączenie do sieci cieplnej)

– wymiana oświetlenia na energooszczędne

– modernizacja sieci przesyłowych w granicach nieruchomości, modernizacja lokalnych

– osiedlowych sieci ciepłowniczych

– zadania inwestycyjne polegające na zakupie i montażu stolarki (okna i drzwi zewnętrzne) oraz dociepleniu budynku, przynoszące wymierny efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii

Warunki finansowania:

– Opracowanie 2%

– Finansowanie do 90% wartości inwestycji

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą Finansowym: tel. 91 461 30 81

 

1 komentarz

  • avatar
    Stefan
    Kwiecień 12th, 2015

    aby nauka mogła się rozwijać ..musi być perzstzreń nieodkryta ..więc nie wszystko da się wytłumaczyć, po prostu ludzie . nie są w stanie wytłumaczyć pewnych zjawisk zresztą nauka się zmienia ..to co było niepodważalną prawdą 10 lat temu dziś może być mitem

Dodaj komentarz