KREDYT OBROTOWY – PIENIĄDZE NA BIEŻĄCĄ DZIAŁANOŚĆ

Kredyt obrotowy w myśl definicji, to kredyt bankowy przeznaczony na bieżące wydatki przedsiębiorstwa np.: zakup materiałów do produkcji, zapłaty faktur dostawcom itp. Wachlarz usług jakie mogą zostać skredytowane tym instrumentem finansowym jest szeroki. Występują różne jego formy. Środki pieniężne przekazywane są przedsiębiorcy w postaci jednorazowej wypłaty, poczym następuje miesięczna spłata rat kapitałowo odsetkowych, lub co bardzo często praktykują banki pod postacią kredytu w rachunku bieżącym potocznie zwanym kredytem odnawialnym. Przeglądając oferty banków odniosłem wrażenie, że jedynym minusem tego produktu to same plusy. Bo produkt wysoko elastyczny, dowolny cel finansowania, dogodne terminy płatności, odnawialność limitu itd. Zabezpieczenie kredytu- w zależności od jego wysokości. Wystarczy weksel, blokada środków na lokacie, zaś przy kwotach powyżej 100 000 zł poręczenie de minimis, a także hipoteka na nieruchomości.

Cóż, pozory mylą. Funkcjonuje w instytucjach finansowych zasada w myśl której, każda pożyczka czy kredyt udzielona na nieokreślony cel jest kosztowna. Kredyt obrotowy tani nie jest. Średnie oprocentowanie nominalne obrotówek oscyluje od 5 – 11% rocznie. Ba, jeżeli firma zdecyduje się na kredyt obrotowy i w ciągu roku z niego nie skorzysta to banki mogą naliczyć karę od 3% – 5% za tzw. postawienie środków do dyspozycji. Innymi słowy, za zarezerwowanie pieniędzy do dyspozycji przedsiębiorstwa, z których to firma nie skorzysta bank naliczy „karne” oprocentowanie. Nie każda instytucja finansowa stosuje takie zapisy, ale warto dopytać doradcę przed podpisaniem umowy kredytowej. Z tego kredytu należy umiejętnie korzystać, ponieważ bardzo łatwo wpaść w pułapkę zadłużenia. Kredyt w rachunku bieżącym powinien być tzw. poduszką bezpieczeństwa, używanym w razie konieczności na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Odpowiedzi na pytanie brać czy nie brać i jak korzystać …. Z umiarem.

Dodaj komentarz