Unijne programy krajowe w latach 2014-2020

W styczniu 2014 roku polski rząd przyjął Umowę Partnerstwa oraz sześć krajowych programów operacyjnych. Programy operacyjne to, w uproszczeniu, zbiór reguł, jak duża jest pula unijnych pieniędzy na dany cel, na co dokładnie można je wydawać, kto może po nie sięgać, na jakie projekty i w jakiej wysokości. W porównaniu z poprzednią perspektywą zmieni się kwota, jaką Polska otrzyma ze środków unijnych oraz niektóre zasady wykorzystania funduszy. Z budżetu unijnego na lata 2014-2020 Polska na realizację polityki spójności otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można wykorzystywać przede wszystkim na badania naukowe, budowę infrastruktury drogowej oraz kolejowej czy cyfryzację.

Największe środki zostaną przeznaczone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W następnych latach będzie to 115 mld zł do wydania na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptacje do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Po 10,5 mld zł ma zostać przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej. Istotną różnicą w porównaniu z poprzednim programem jest to, iż pieniądze będzie można przeznaczyć tylko na budowę obwodnic i dróg ekspresowych, w ramach programu nie będzie można uzyskać dofinansowania na drogi lokalne. Głównymi beneficjentami programu będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy.

Nowym programem, który będzie skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców i jednostek naukowych jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. To następca programu Innowacyjna Gospodarka. Rząd zakłada, że do 2020 Polska będzie wydawała na badania i rozwój 2 proc. swojego PKB, stąd głównym celem programu będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. W nowym programie to przedsiębiorcy będą decydować na jakie badania przeznaczyć środki, gdyż ich głównym zadaniem będzie wdrożenie wyników tych badań w przedsiębiorstwach. Ograniczone będą możliwości zakupu technologii. Na projekty związane z innowacyjnością zostanie przeznaczonych 36 mld zł.

Następnym nowym krajowym programem będzie Programu Operacyjny Wiedza i Rozwój. To następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lecz w odróżnieniu do POKL nie będzie się skupiał na organizacji szkoleń, staży czy dotacjami na zakładania nowych przedsiębiorstw (te działania będą dostępne w ramach regionalnych programów operacyjnych), natomiast skupi się przede wszystkim na pomocy ludziom młodym bez pracy, programach pilotażowych, będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. Budżet tego programu to 18 mld zł.

W nowej perspektywie będzie można pozyskać środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. PO PC będzie odpowiadał za cyfryzację kraju, m.in. poprzez poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych czy rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 9 mld zł.

Program Operacyjny Polska Wschodnia (8,8 mld zł) to specjalna pula pieniędzy dla pięciu najsłabiej rozwiniętych regionów na wschodniej ścianie. Te środki mają trafić do tamtejszych firm oraz samorządów, np. na współpracę z nauką czy lokalne projekty kolejowe.

Ostatnim krajowym programem będzie Pomoc Techniczna, który będzie odpowiadał za wdrażania funduszy unijnych w kraju.

Aktualnie trwają negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem, których celem jest przyjęcie umowy partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020. Negocjacje powinny zakończyć się w drugiej połowie 2014r.

2 komentarze

 • avatar
  Medhat
  Kwiecień 12th, 2015

  After two weeks with a very bad cold, I began feeling as if I was dieelopvng a sinus infection. The congestion and pressure was very painful. Rochelle performed about 20 minutes of manual lymphatic drainage on my face and neck and I got immediate relief. Even better, my sinuses started to drain and kept draining. The infection never took hold.

 • avatar
  online colleges
  Kwiecień 20th, 2015

  Thanks for your handy post. In recent times, I have come to be able to understand that the actual symptoms of mesothelioma are caused by the actual build up associated fluid involving the lining in the lung and the chest cavity. The ailment may start while in the chest place and propagate to other areas of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma include fat loss, severe deep breathing trouble, vomiting, difficulty taking in food, and bloating of the face and neck areas. It ought to be noted that some people existing with the disease tend not to experience just about any serious indicators at all.

Dodaj komentarz