„DE MINIMIS – z gwarancją do kredytu”

Rynek gwarancji kredytowych w Polsce ma się bardzo dobrze, czego dowodem jest wzrost zaciąganych kredytów przez przedsiębiorstwa. Jednym z powodów poluzowania polityki kredytowej w bankach jest możliwość zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań pod postacią gwarancji bankowych. Takim szczególnym zabezpieczeniem kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych jest gwarancja de minimis.

De minimis – gwarancja udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

Przy kredycie inwestycyjnym:

Øgwarancja udzielana na okres 99 miesięcy

Ønie obejmuje odsetek oraz pozostałych kosztów około kredytowych

Øzabezpieczona jest wekslem własnym In blanco przedsiębiorcy

Øwartościowo gwarancja nie może być większa niż 3,5 mln złotych i 60% wartości kredytu

Øprowizja za udzielenie gwarancje wynosi 0,5% kwoty gwarancji rocznie

Przy kredycie obrotowym z kolei:

Øokres gwarancji max 27 miesięcy

Ønie obejmuje odsetek oraz pozostałych kosztów około kredytowych

Øwartościowo gwarancja nie może być większa niż 3,5 mln złotych i 60% wartości kredytu

Øprowizja za udzielenie gwarancje wynosi 0,5% kwoty gwarancji rocznie

Dużym atutem gwarancji de minimis jest fakt, że przedsiębiorca nie musi przedstawiać do zabezpieczenia nieruchomości mieszkalnej. Obecnie przy zastosowaniu tej gwarancji w zupełności wystarczy nieruchomość komercyjna oraz inne ruchomości należące do firmy (samochody, linie produkcyjne itp.). Bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać to, że gwarancja de minimis nie będzie udzielona do kredytu przeznaczonego na inwestycje kapitałowe. Innymi słowy, w przypadku kiedy środki z kredytu przeznaczone będą na zakup akcji, instrumentów finansowych, zakup wierzytelności czy wykup zorganizowanej części jakiegoś przedsiębiorstwa nie ma możliwości skorzystania z poręczenia de minimis. Kredyt zabezpieczony tą gwarancją, może służyć spłacie innym zobowiązaniom kredytowym w bankach.

Reasumując, kolejne ciekawe i tanie narzędzie dzięki któremu kredyt na inwestycje będzie bardziej dostępny, a nieruchomości mieszkalne zostaną wolne od wpisów hipotek w księdze wieczystej (oszczędzamy na kosztach ustanowienia zabezpieczenia, które do niskich nie należą).

Dodaj komentarz