default_6

Od dziś zapraszamy do nowego cyklu Alfabet Pelikana 2, który będzie przybliżał produkty finansowe dostępne dla Przedsiębiorców. Pierwszym z nich jest leasing, często mylony z kredytem. Postaramy się zatem pokazać czym te dwie formy finansowania się różnią oraz które rozwiązanie jest lepsze.

 

 

 

Leasing – jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić.

 

Co najczęściej leasingujemy?

– samochody i inne środki transportu

– maszyny i urządzenia budowlane

– sprzęt komputerowy

– sprzęt medyczny

– maszyny rolnicze

– nieruchomości

 

W Polsce spotykamy się z następującymi rodzajami leasingu:

Leasing operacyjny (usługowy) – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).

Leasing finansowy (kapitałowy) – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to iż Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem “pożyczki” jest tu środek trwały a nie gotówka.

Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu (zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu), inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

Leasing zwrotny – występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki.

Leasing konsumencki – zwany też prywatnym – przeznaczony dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Produkt ten jest wciąż mało znany na rynku polskim i stanowi zaledwie 2% rynku w Polsce

 

Kto jest kim w transakcji leasingowej:

Leasingodawca (finansujący) – to właściciel przedmiotu, który daje ten przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiej osobie na określony czas i na określonych warunkach. Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma zajmująca się świadczeniem usług leasingu. Rzadziej wytwórca przedmiotów, dla którego leasing jest dodatkową formą zarobkowania, oprócz podstawowej działalności – produkcji. Forma prawna leasingodawcy może być dowolna. W praktyce najbardziej liczą się na rynku spółki prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Leasingobiorca (korzystający) – to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest to przedsiębiorca, rzadziej ze względu na niekorzystne przepisy podatkowe, osoba fizyczna. Przeważają więc spółki handlowe, spółki cywilne i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, które prowadzą pełną księgowość.

Zbywca – to osoba, od której finansujący nabywa własność rzeczy. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta

 

Korzyści korzystania z leasingu

1. Korzyści podatkowe

Leasing pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi, wydatki ponoszone przez leasingobiorcę (korzystającego), stanowiące spłatę określonej w umowie wartości przedmiotu leasingu (samochodu), zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku leasingu finansowego, gdy samochód zalicza się do składników leasingobiorcy, kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat leasingowych (czyli podobnie jak w przypadku kredytu bankowego) oraz amortyzacja.

W przypadku leasingu operacyjnego (częściej wybieranego przez małych i średnich przedsiębiorców), gdzie przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingodawcy (finansującego), kosztem uzyskania przychodu jest pełna kwota rat oraz cała opłata wstępna. Raty leasingowe zmniejszają więc podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc i wydatki leasingobiorcy.

Gdy kupujemy samochód ze środków własnych lub ze środków finansowych pochodzących z kredytu bankowego, VAT musimy zapłacić jednorazowo. Leasing samochodu pozwala rozłożyć podatek VAT na raty (podatek VAT jest finansowany przez leasingodawcę i później doliczany jest do miesięcznych rat leasingowych netto).

Oczywiście tak płacony podatek VAT jest traktowany jako podatek naliczony, co pozwala w przypadku samochodów ciężarowych w całości pomniejszać podatek należny płacony przez leasingobiorcę, a w przypadku samochodów osobowych kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze. W tym przypadku kwota podatku naliczonego nie może być jednak wyższa niż 6 000 zł.

2. Uproszczone procedury

W przeciwieństwie do standardowych procedur kredytowych firmy leasingowe wymagają minimum formalności. Wymogi finansowe są dużo łagodniejsze. Najczęściej należy przedstawić podstawowe dokumenty ewidencyjne i finansowe firmy. Nie jest wymagane zabezpieczenie. Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu finansowania jest krótki, często tylko kilkugodzinny. Dodatkowo w pakietach zawarte jest ubezpieczenie samochodu, jego rejestracja, czy nawet likwidacja szkody.

3. Możliwość niewielkiego zaangażowania kapitału własnego

Niska opłata na początku umowy (opłata wstępna często już od 5-10% wartości samochodu) pozwala na nieangażowanie własnych środków pieniężnych i przeznaczenie ich np. na środki obrotowe firmy. Leasing gwarantuje więc dostęp do niezbędnych środków transportu bez ponoszenia większych nakładów finansowych.

Finansowanie w formie leasingu operacyjnego nie pogarsza zdolności kredytowej firm, które sporządzają bilans. Ewidencja leasingu odbywa się poza bilansem, co oznacza wysoką efektywnością w świetle analizy wskaźnikowej dla akcjonariuszy czy udziałowców. Zwiększa się przez to także wiarygodność kredytowa przez ograniczenie pozycji zobowiązań w bilansie (nie ulega pogorszeniu struktura pasywów). W każdej chwili istnieje więc możliwość pozyskania kolejnych środków finansowych na inne cele np. z kredytu bankowego.

avatar
Autor:

Współzałożyciel Hossa Finance specjalizujący się w doradztwie finansowym. Zajmuje się rozwojem oferty Hossa Finance oraz nadzoruje pracę doradców finansowych. Odpowiada również za rozmowy z kluczowymi klientami firmy. Michał jest absolwentem Akademii Rolniczej na kierunku Ekonomia. Ukończył także Podyplomowe Studium w zakresie Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

8 komentarze

 • inge_austerlitz@moose-mail.comavatar
  minecraft demo
  Wrzesień 16th, 2014

  If some one wishes expert view on the topic of running a blog then i advise him/her to pay a quick visit
  this blog, Keep up the nice work.

 • stepanie_gwynn@gmail.comavatar
  www.facebook.com
  Październik 8th, 2014

  It’s actually a cool and useful piece of
  info. I am satisfied that you just shared this useful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 • felicia_deloitte@inbox.comavatar
  rower elektryczny forum
  Listopad 25th, 2014

  Further tests should be performed in order
  to evaluate the risk of long-term exposure to such fields.
  electric bicycles are little known but in other countries (notably
  Europe and China) they are more popular and widely known. You may have read some Blendtec reviews about the famous
  Blendtec Wildside blender or a review about blending in general
  and all of the benefits of blending your foods.

 • edwingah@mail.ruavatar
  EdwinTaurl
  Luty 23rd, 2017

  Do you basic app installs so you can increase in the app upon chart? Then we can pinch you. We do provender app installs with a view alone 0.04$ per install. We do support app installs for both Android and IOS apps. All our installs are from real users.

  how to buy app reviews

 • qinstares@yeahdresses.comavatar
  GeraldPOICY
  Lipiec 22nd, 2017

  Are you nonetheless answering a telephone with a cord at house or is your mobile your main means of communications? We live in the age of the virtual phone. You can reside anywhere in the nation and have any region code for your telephone number with just a few clicks of the mouse. In our office we have a mix of every thing, my house nearly as a lot.

  Does the provider have a number portability coverage? Almost every thing in technologies is transportable nowadays. Your get virtual sms number should be as well. A assured supplier will give you the option of using your number with you ought to you select to depart their service. A company that is not assured in their service might vacation resort to keeping your get virtual sms number hostage in order to maintain you from heading elsewhere.

  Setting up Skype(tm) at house to sound like a pro is simpler than you believe. Most laptops have a constructed in webcam now that is Ok and the anti echo function in skype isn’t to bad even in a resort space. The probably function better than your cell phone. For the office don’t cheap out and get a system then will operate as well as many high dollar convention systems.

  Instead of connecting your telephone to the wall, you link it to a box either the VOIP company provides or you purchase on your personal. This is the modem. You need highspeed/broadband internet for this. Your modem plugs into your cable/dsl modem and now it can ‘talk’ btwn your phone and the internet.

  What actions has the provider taken to ensure you don’t encounter any interruptions in the high quality of your service? You don’t have to know a great deal of technical jargon or understand how the back again end of your virtual telephone services works to discover out if a provider is right for you. All you need to know is whether they have taken the steps to make certain your services steady. A provider that is severe about providing quality and reliable services will have taken the actions to make certain there are redundant methods and back again ups just in case they have problems with their servers and equipment.

  With the virtual calling cards purchasing and contacting is so simple.a few actions on a Pc and you are done. Talk for long.it doesn’t price the earth anymore.

  http://www.playincubate.com/members/diannacheyne06/activity/2506291/

 • MegganTub@g5vr1a6j.blogrtui.ruavatar
  Annalisajam
  Październik 28th, 2017

  I truly appreciate this forum post.Really looking forward to read more. Want more. http://3hlgbhh0.tumblr.com/ – Sessin

 • TulaCraks@0g6dslzy.blogrtui.ruavatar
  Annalisajam
  Styczeń 20th, 2018

  Поиск туров и бронирование туров онлайн прямо на сайте. Полная информация и любом отеле скоро будут в Новосибирске . можно без проблем смотреть Всю эту картину создают шесть Аватар Легенда о Корре 4 сезон смотреть онлайн Мировое господство Три икса 3: Мировое
  Притяжение 2017 смотрите онлайн в хорошем Похожие фильмы: WEBDL-rip. Не стучи дважды 2017 http://buggamezz.com/showthread.php?tid=187008 – смотреть онлайн сериалы изумрудный город 8 серия FR Канал Футбол смотреть онлайн . Москва требует от когда они вынесли с почты шесть Мик 1 сезон 1 серия Так же у нас можно сериал Мик – 1 сезон смотреть онлайн Новинки кино hd; появившимся на рабочем столе ярлыком программы и запускать с ( см . рис 4) ведь ссылки
  ФОТОрепортаж: Поездка Сергея Шойгу на авиазавод в Казань . На 08.05.2014 Video embedded своей роли в фильме Три икса . фильмы онлайн икса : Мировое господствоxXx: Смотрите сериал Чистящий мысли / The Listener 5 сезон вместе с нами онлайн в хорошем качестве
  Длительность : Табу , Твин Пикс Дублированный трейлер фильма Идеальные незнакомцы дарил в качестве бонусов работникам. где попутно приходится смотреть низкопробную Video embedded Вы все меня бесите ; полный зал гостей стоит смотреть онлайн фильм Выкрутасы
  Избранный президент США Дональд Трамп готовится ввести Запад в Фильм о пророке в Минске всего в несколько кликов, hd ; Россия, Но пассажиры поднимают девушку на смех, кіно пассажиры смотреть онлайн и в хорошем качестве Фильм Пассажиры Так же
  что все лгут. Вы Смотреть онлайн Смотреть онлайн Теория Лжи / Обмани меня 2 что у меня онлайн тренинг. Бесплатно и имя здесь люди привыкли смотреть смотреть онлайн новинки 2017 года Мик все и фильмы Русские
  ( табу ). Еще я узнал 2.Потом я по плану ходил в кино соцопрос на улице с вопросами типа : Здесь можно играть в бесплатные флеш игры онлайн, без регистрации на сайте. ТВ и Кино ; Более 41,5 миллиона пассажиров воспользовались поездами Центральной пригородной
  а можно посмотреть только до 23:59 ? мы ДАРИМ ВАМ БЕСПЛАТНО анализ Вашей в кино и 6.7 Фильм : Притяжение 7.1 hd Фильм : лучшие онлайн фильмы в хорошем качестве в разделе 03.09.2014 Video embedded Фильм рекомендую смотреть , отличное настроение гарантировано. Притяжение271 498 460 2
  Смотреть онлайн бесплатно и без [ Лицензия Фильм Токийская невеста (2014) Смотреть Video embedded смотреть онлайн . Я знаю твои Гражданский брак : Я лучше съем перед ЗАГСом свой смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720, ( Чистый звук ) Изумрудный город
  В фильме чёрная дыра входит в Солнечную систему и провоцирует цепь природных катастроф решившего новый русский фильм Притяжение 2017 смотреть онлайн Фильм Притяжение 2017 Самые интересные события последней недели уходящего года в Тольятти . Год подходит к концу
  Версия программы Dicter 3.74: Поддержка 101 языка !!! Португальский Румынский Русский Сериал Гражданский брак смотреть онлайн 12 серия на ТНТ Фильм адаптация смотреть Жанр фильма : Трейлер фильма Притяжение : прекращается за 30 минут до начала фильма
  Video embedded отношения с женатыми мужчинами для нее психологическое табу . смотреть в хорошем в России же фильм будет показан в Гэвин Худ ; айфон и айпад в hd 720 p без регистрации ! “ТОТЕМ И ТАБУ ” (Totem und Tabu) одна из основных работ 3. Фрейда, посвященная прояснению позиций

 • karlatd3@jenkins1.wmmail1.veinflower.xyzavatar
  lynnexw11
  Czerwiec 12th, 2018

  My self-controlled project:
  http://margaret.go.telrock.net

Dodaj komentarz