Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020.

W najnowszym dwumiesięczniku Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie ukazał się artykuł odnośnie nowych środków unijnych na lata 2014-2020. Pan Andrzej Najda- Prezes Zarządu Hossa Finance sp. z o.o spółka komandytowa udzielił komentarza, który publikujemy poniżej:

„ Nowa perspektywa unijna przedstawia się bardzo obiecująco ponieważ wszystko na to wskazuje, ze środki jakie przypadną Polsce w tym okresie (72,9 mld euro) będą jeszcze większe niż w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013. Drugim ważnym czynnikiem w związku z realizacją nowych projektów będzie niewątpliwy wzrost gospodarczy, który wraz z postępem realizacji nowych projektów powinien być odczuwalny dla sektora MSP.

Przede wszystkim priorytety inwestycyjne naszego województwa powinny być zgodne ze Strategią Rozwoju Kraju 2020, Krajowym Programem Reform oraz poszczególnymi pakietami rozporządzeń unijnych na lata 2014-2020. Uważam, że w przyszłej perspektywie unijnej należy kontynuować projekty zintegrowane, które będą w stanie osiągnąć jak najwięcej wskaźników. Realizacja projektów związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych oraz budowa infrastruktury transportowej, która zostanie bezpośrednio doprowadzona do sieci dróg krajowych. Na pewno należy kontynuować realizację projektów związanych z wdrażaniem nowych technologii oraz tworzenie klastrów przemysłowych i realizację projektów badawczo-rozwojowych. Nie można również zapomnieć o wsparciu dla mikro i małych przedsiębiorstw , które chciałyby realizować swoje ciekawe innowacyjne pomysły.

W nowej perspektywie unijnej na pewno będą kontynuowane projekty szkoleniowe poprzez wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Oczywiście trzeba wyciągnąć wnioski z obecnej perspektywy w której część projektów szkoleniowych nie do końca spełniło swoje oczekiwania.

Analizując poprzednie okresy programowania unijnego na pewno najwięcej środków zostanie przeznaczonych na budowę i modernizację infrastruktury ponieważ w dalszym ciągu opóźnienia w tym zakresie są bardzo duże. Niemniej jednak spośród 11 celów jakie nowej perspektywie unijnej zostały określone duża część środków powinna zostać przeznaczona cel związany z podnoszeniem konkurencyjności sektora MSP poprzez wsparcie potrzeb rozwojowych wynikających z danej specjalizacji, regionalnych potencjałów wraz z budową inkubatorów.

Władze samorządowe aktualnie podejmują próby zwiększania alokacji środków jakie w swojej propozycji przygotowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla naszego województwa. Czas jednak pokaże czy skutecznie uda się przekonać MRR, żeby przeznaczył większą pulę środków. „

Więcej szczegółów na temat nowych środków unijnych na lata 2014-2020 możecie się Państwo dowiedzieć podczas realizowanych dwudniowych bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Nie Łykaj Jak Pelikan – szkolenia z zakresu świadomego zaciągania zobowiązań finansowych”, które odbywają się w hotelu Golden Tulip w Międzyzdrojach.

Perspektywa na perspektywę

avatar
Autor:

Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych i dużych projektów inwestycyjnych dla samorządów gminnych i firm z sektora MSP. Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2002 roku. Swoją pracę z funduszami rozpoczął w firmie ComputerLand S.A w Warszawie przy realizacji międzynarodowego projektu z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2004 roku założył firmę doradczą Najda Consulting, która z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów których łączna wartość dofinansowania przekroczyła kwotę 263 653 709,00 zł, natomiast wartość projektów wyniosła 504 360 048,00 zł. W firmie Najda Consulting zarządzał 140 projektami unijnymi. Był koordynatorem 83 projektów unijnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 49 projektów unijnych dla sektora MSP, 8 projektów unijnych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury które z sukcesem uzyskały dofinansowanie. Zarządzał rozliczeniami 103 projektów unijnych, w tym pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w 17 realizowanych inwestycjach. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów należą: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł, „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal” – wartość inwestycji 41 mln zł, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”- wartość projektu 35 mln zł, „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” - wartość projektu 38 mln zł, „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” – wartość inwestycji 24 mln zł. W 2012 i 2013 roku zrealizował projekt szkoleniowy 4x4biznes, który polegał na przeszkoleniu i przygotowaniu 180 przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do aplikowania i zarządzania projektami nowego instrumentu finansowego Jessica. Jest pomysłodawcą takich projektów jak: portal informacyjny o nowych dotacjach unijnych na lata 2014-2020 – www.nowedotacjeunijne.eu , portal szkoleniowy www.4x4biznes.pl, akcji społecznościowej wraz z cyklem szkoleń Nie Łykaj Jak Pelikan, która ma na celu ochronę interesów kredytobiorców – www.nielykajjakpelikan.pl Uczestnik wielu konferencji biznesowych, autor wielu artykułów. Gościł m.in. w TV Biznes, TVP Szczecin, Pomerania TV, Polskim Radiu Szczecin. Prowadzona przez niego firma uzyskała bardzo dużo nagród i wyróżnień wśród których można wymienić: • I miejsce w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Usługa Roku 2011 • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011r w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie Rozwijająca się firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012r w kategorii Innowacyjna Firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku w kategorii mikroprzedsiębiorca. Prowadzona przez niego firma jest od paru lat jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o jego skuteczności.

Dodaj komentarz