Gallery

W październiku Województwo Zachodniopomorskie planuje ogłosić trzy nabory wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). To szansa na dotację dla przedsiębiorców z regionu.

W ramach poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R (RPO WZ) w szranki o dofinansowanie będą mogli stanąć przedsiębiorcy, którzy będą realizować projekty związane z nabyciem infrastruktury naukowo – badawczej, niezbędnej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto realizacja projektów będzie ściśle związana z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej w zakresie badań stosowanych oraz prac rozwojowych w dziedzinach mających znaczenie dla rozwoju regionu
zachodniopomorskiego. – Wnioskodawcy będą mogli otrzymać pomoc w schemacie zakładającym regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis – mówi Andrzej Najda z firmy Najda Consulting. – Mikro i mali przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o dofinansowanie nawet 60 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanym, średni 50 proc. natomiast duże przedsiębiorstwa – 40 proc. W przypadku pomocy de minimis wszyscy przedsiębiorcy – do 60 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Podziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki i poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym zakłada wsparcie projektów podnoszących atrakcyjność województwa poprzez rozwój infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, obejmujące swoim zakresem budowę (w tym rozbudowę, odbudowę, nadbudowę), przebudowę, remont i modernizację infrastruktury turystyki wodnej (m. in. mola, porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej). – O dofinansowanie będą mogły ubiegać się podmioty posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe a także duże przedsiębiorstwa – tłumaczy Najda. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet do wysokości 60 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych.

Więcej informacji osoby odpowiedzialne za finanse firmy będą mogły uzyskać podczas bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Najda Consulting i Hossa Finance w ramach akcji Nie Łykaj Jak Pelikan. Dwudniowe szkolenia z zakresu zarządzania projektami w firmie organizowane są w czterogwiazdkowym Hotelu Aurora w Międzyzdrojach. Najbliższe szkolenia odbędą się w dniach: 18-19 października, 8-9 listopada i 22-23 listopada.

Informacje i zapisy:
www.nielykajjakpelikan.pl/alfabet-pelikana .

Są pieniądze dla firm z regionu

avatar
Autor:

Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych i dużych projektów inwestycyjnych dla samorządów gminnych i firm z sektora MSP. Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2002 roku. Swoją pracę z funduszami rozpoczął w firmie ComputerLand S.A w Warszawie przy realizacji międzynarodowego projektu z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2004 roku założył firmę doradczą Najda Consulting, która z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów których łączna wartość dofinansowania przekroczyła kwotę 263 653 709,00 zł, natomiast wartość projektów wyniosła 504 360 048,00 zł. W firmie Najda Consulting zarządzał 140 projektami unijnymi. Był koordynatorem 83 projektów unijnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 49 projektów unijnych dla sektora MSP, 8 projektów unijnych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury które z sukcesem uzyskały dofinansowanie. Zarządzał rozliczeniami 103 projektów unijnych, w tym pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w 17 realizowanych inwestycjach. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów należą: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł, „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal” – wartość inwestycji 41 mln zł, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”- wartość projektu 35 mln zł, „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” - wartość projektu 38 mln zł, „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” – wartość inwestycji 24 mln zł. W 2012 i 2013 roku zrealizował projekt szkoleniowy 4x4biznes, który polegał na przeszkoleniu i przygotowaniu 180 przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do aplikowania i zarządzania projektami nowego instrumentu finansowego Jessica. Jest pomysłodawcą takich projektów jak: portal informacyjny o nowych dotacjach unijnych na lata 2014-2020 – www.nowedotacjeunijne.eu , portal szkoleniowy www.4x4biznes.pl, akcji społecznościowej wraz z cyklem szkoleń Nie Łykaj Jak Pelikan, która ma na celu ochronę interesów kredytobiorców – www.nielykajjakpelikan.pl Uczestnik wielu konferencji biznesowych, autor wielu artykułów. Gościł m.in. w TV Biznes, TVP Szczecin, Pomerania TV, Polskim Radiu Szczecin. Prowadzona przez niego firma uzyskała bardzo dużo nagród i wyróżnień wśród których można wymienić: • I miejsce w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Usługa Roku 2011 • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011r w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie Rozwijająca się firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012r w kategorii Innowacyjna Firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku w kategorii mikroprzedsiębiorca. Prowadzona przez niego firma jest od paru lat jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o jego skuteczności.

Dodaj komentarz