Unijne dotacje w okresie programowania w latach 2007-2013 w większej części zostały już rozdysponowane. Obecnie trwają negocjacje czy w latach 2014-2020 będziemy mogli liczyć na bezzwrotne dofinansowania ze środków UE. Fakt ten jednak nie oznacza że nie możemy obecnie liczyć na pomoc ze strony Unii Europejskiej. Takimi działaniami są m.in. inicjatywy JEREMIE oraz JESSICA.

Inicjatywa JEREMIE ma przede wszystkim na celu pomoc wszystkim przedsiębiorcom, którzy ze względu na krótki okres prowadzenia działalności, brak historii kredytowej lub brak odpowiedniego zabezpieczenia nie mogą skorzystać z kredytów bankowych. Jest to najtańsza tego typu forma zabezpieczenia kredytu – komercyjne poręczenia niosą za sobą zdecydowanie większe koszty. Pamiętajmy jednak, że w tym działaniu preferowane są działania skierowane na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń (w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia), tworzenie miejsc pracy oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. Kolejną istotną kwestią jest sprawdzenie, które banki w danym województwie honorują poręczenia JEREMIE. Lista podmiotów współpracujących ciągle jest uzupełniana o nowe instytucje co zwiększa konkurencyjność i ma pozytywny wpływ na koszty kredytu komercyjnego.

Natomiast środki JESSICA uzupełniają zamknięte już w większości konkursy o granty unijne między innymi w ramach rewitalizacji miast. Realizowane projekty z tego funduszu muszą wpisywać się w Lokalne Programy Rewitalizacji, powinny być połączeniem funkcji publicznej, społecznej z częścią komercyjną z uwagi na konieczność osiągnięcia ekonomicznej stopy zwrotu. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć: przebudowy budynków lub zespołu obiektów w celu spełnienia innych niż dotąd funkcji użytkowych(np. na cele gospodarcze, społeczne, kulturowe), konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem w celu zachowania ich wartości historycznych, budowy obiektów usługowych w połączeniu z częścią publiczną (w tym zagospodarowanie terenu, budowa dróg dojazdowych). W montażu finansowym inwestycji pożyczka Jessica może wynieść nawet 75% kosztów kwalifikowanych, gdzie przy warunkach jakie proponuje Bank Ochrony Środowiska(wygrał konkursy na realizację Jessica w woj. zachodniopomorskim, śląskim i pomorskim) WIBOR3M – 2% – czyli niecałe 3% finalnego oprocentowania daje nam naprawdę bardzo atrakcyjną możliwość sfinansowania własnej inwestycji.

Jessica aktualnie wdrażają cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, śląskie. Środki jakie zostały przeznaczone na realizację Jessica w poszczególnych województwach przedstawiają się następująco: woj. zachodniopomorskie 35,5 mln Euro, woj. wielkopolskie 66 mln Euro, woj. pomorskie 57 mln Euro, woj. śląskie 60 mln Euro. Pierwsze umowy z Beneficjentami zawarto w woj. wielkopolskim, kolejne zaplanowano do podpisania w woj. zachodniopomorskim.

Natomiast na wdrożenie funduszu Jeremi zdecydowało się sześć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. Łączna kwota środków przeznaczonych na tą inicjatywę wynosi 330 mln Euro.

Aktualna sytuacja na rynku związana z ograniczaniem banków dostępności do komercyjnych kredytów bankowych spowodowała, że fundusz Jessica staje się bardzo atrakcyjną pod kątem finansowym, alternatywą na sfinansowanie inwestycji. JEREMIE natomiast może być bardzo dobrym rozwiązaniem np. dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą, które nie mają odpowiedniego zabezpieczenia w celu uzyskania kredytu bankowego na realizację swojego pomysłu. Ponieważ fundusze unijne niestety w większości programów dla sektora MSP są już niedostępne i nie mamy możliwości skorzystania z dotacji, pożyczka Jessica lub poręczenie Jeremi mogą być dla nas jedyną możliwością zrealizowania własnych pomysłów.

Źródło: “JESSICA i JEREMIE – możliwość realizacji inwestycji w sektorze MSP”, autor Andrzej Najda, Czasopismo Portfel.pl, Nr 1/2012

avatar
Autor:

Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych i dużych projektów inwestycyjnych dla samorządów gminnych i firm z sektora MSP. Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2002 roku. Swoją pracę z funduszami rozpoczął w firmie ComputerLand S.A w Warszawie przy realizacji międzynarodowego projektu z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2004 roku założył firmę doradczą Najda Consulting, która z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów których łączna wartość dofinansowania przekroczyła kwotę 263 653 709,00 zł, natomiast wartość projektów wyniosła 504 360 048,00 zł. W firmie Najda Consulting zarządzał 140 projektami unijnymi. Był koordynatorem 83 projektów unijnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 49 projektów unijnych dla sektora MSP, 8 projektów unijnych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury które z sukcesem uzyskały dofinansowanie. Zarządzał rozliczeniami 103 projektów unijnych, w tym pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w 17 realizowanych inwestycjach. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów należą: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł, „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal” – wartość inwestycji 41 mln zł, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”- wartość projektu 35 mln zł, „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” - wartość projektu 38 mln zł, „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” – wartość inwestycji 24 mln zł. W 2012 i 2013 roku zrealizował projekt szkoleniowy 4x4biznes, który polegał na przeszkoleniu i przygotowaniu 180 przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do aplikowania i zarządzania projektami nowego instrumentu finansowego Jessica. Jest pomysłodawcą takich projektów jak: portal informacyjny o nowych dotacjach unijnych na lata 2014-2020 – www.nowedotacjeunijne.eu , portal szkoleniowy www.4x4biznes.pl, akcji społecznościowej wraz z cyklem szkoleń Nie Łykaj Jak Pelikan, która ma na celu ochronę interesów kredytobiorców – www.nielykajjakpelikan.pl Uczestnik wielu konferencji biznesowych, autor wielu artykułów. Gościł m.in. w TV Biznes, TVP Szczecin, Pomerania TV, Polskim Radiu Szczecin. Prowadzona przez niego firma uzyskała bardzo dużo nagród i wyróżnień wśród których można wymienić: • I miejsce w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Usługa Roku 2011 • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011r w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie Rozwijająca się firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012r w kategorii Innowacyjna Firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku w kategorii mikroprzedsiębiorca. Prowadzona przez niego firma jest od paru lat jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o jego skuteczności.

1 komentarz

 • kellipasco@mailbolt.comavatar
  Kraig
  Maj 11th, 2016

  Kto chce zarobic w necie kilkadziesiat $$ dziennie??? Sposob
  jest prosty i dziala, poszukajcie sobie w google: Jak kosic 5%
  zysku dziennie na Traffichubb

Dodaj komentarz