W dniu 25 listopada w warszawskim Pałacu Prymasowskim odbyła się konferencja dotycząca rozwoju wciąż mało znanej formy finansowania jaką jest leasing konsumencki. Konferencja miała na celu omówienie bieżącej sytuacji rynkowej w odniesieniu do leasingu oraz wskazanie kierunków w jakich firmy oferujące ten produkt powinny podążać. Jednym z partnerów tego wydarzenia, a zarazem prelegentem była Hossa Finance.

 

 

Wśród najważniejszych gości i prelegentów należy wymienić przede wszystkim Wicepremiera oraz Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka, który otwierał konferencję, Prezesa Zarządu BIG InfoMonitor SA Pana Mariusza Hildebranda, Prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA Pana Krzysztofa Markowskiego czy też Dyrektora Generalnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Pana Andrzeja Rotera.

 

 

 

 

 

 

Fot. Zdjęcie wykonane podczas konferencji 25.11.2011 roku.

 

Podczas spotkania goście mieli okazję zapoznać się m.in. z ogólną sytuacją na rynku leasingu konsumenckiego, kierunkami rozwoju leasingu konsumenckiego, czy też działaniem BIK oraz BIG.

 

W imieniu Hossa Finance Członek Zarządu Pan Michał Hamera przeprowadził analizę atrakcyjności ofert kredytu samochodowego oraz leasingu konsumenckiego. Prezentacja została podzielona na 4 części:

– pokazanie wyników badań przeprowadzonych w ramach Raportu Pelikana odnoszących się do leasingu konsumenckiego (raport dla wszystkich zainteresowanych pojawi się w styczniu na naszej stronie internetowej),

– wskazanie przyczyn niskiej sprzedaży leasingu konsumenckiego,

– porównanie ofert kredytu samochodowego oraz leasingu konsumenckiego,

– wskazanie kierunków w jakim należałoby pójść aby zwiększyć atrakcyjność produktu.

 

 

 

Fot. Michała Hamera Członek Zarządu

Hossa Finance Sp. z o.o. Sp. komandytowa


 

Ostatnim akcentem konferencji była dyskusja panelowa na temat „nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim i jej wpływ na funkcjonowanie leasingu konsumenckiego – wyzwania dla branży leasingowej.” W debacie wzięli udział:

– Mec. Grzegorz Kot, Partner, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

– Andrzej Roter, Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców

– Michał Hamera, Członek Zarządu, Hossa Finance

– Witold Potocki, Dyrektor Ds. Rozwoju Masterlease

– Krzysztof Markowski, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA

– Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG Infomonitor SA

 

Fot. Dyskusja Panelowa z dn. 25.11.2011 roku

Warszawa

Pałac Prymasowski

 

 

 

Dyskusja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, która aktywnie brała udział w debacie.

 

Były to pierwsze doświadczenia naszej firmy na tak dużej konferencji. Nasze wystąpienie przyjęto z dużym zainteresowaniem, które można było zauważyć po ilości pytań zadawanych w czasie debaty oraz w rozmowach kuluarowych. Zaowocowało ono także bezpośrednim zaproszeniem na bardzo prestiżowe wydarzenie w branży finansowej czyli VII Kongres Consumer Finance, który odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://gab.com.pl/strony/kcf2011/index.php). Na kongresie będą obecni Prezesi wszystkich największych banków w Polsce, Główni Ekonomiści bankowi, Prezesi największych firm doradczych oraz zaproszeni goście z zagranicy.

Obszerna relacja z konferencji odnośnie leasingu już 30 listopada w Dzienniku Gazeta

Prawna. Zapraszamy do lektur.

 

avatar
Autor:

Dodaj komentarz