Wraz ze zmianą ustroju gospodarczego w Polsce oraz bardzo dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw, na rynku pojawiły się nowe instrumenty finansowe zapewniające im pozyskiwanie środków na finansowanie działalności. Obecnie firmy oprócz klasycznego kredytu bankowego mogą wykorzystywać również inne źródła finansowania, wśród których na pierwszym miejscu należy wymienić faktoring. W najszerszym pojęciu faktoring jest formą zasilania środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa, polegająca na finansowaniu przez FAKTORA (firma faktoringowa, bank) kredytu kupieckiego udzielanego przez przedsiębiorstwo (DOSTAWCĘ) jego ODBIORCOM (kontrahentom), a także szeroko pojętym administrowaniu wierzytelnościami (m.in. monitorowaniu przebiegu spłat, inkasowaniu i rozliczaniu). Finansowanie to jest oparte o wykup wierzytelności, jakie dostawca posiada wobec swych kontrahentów, powstałych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, przed terminem ich wymagalności. Firmy sprzedające różnego rodzaju towary w większości wypadków ustalają termin zapłaty za towar. Jest to formalnie czas, w którym firma powinna zanotować wpływ gotówki za towar. Jednakże w praktyce najczęściej bywa tak, że należność nie wpływa w terminie i w tym momencie sprzedawca zostaje z zobowiązaniem zapłaty za wystawioną fakturę, nie posiadając jednocześnie gotówki.

Oferta faktoringu jest skierowana głównie do dużych przedsiębiorstw, które posiadają wielu kontrahentów, z którymi przeprowadza wielokanałowe transakcje. Uważa się, że dla takich firm wygodniej jest podpisać umowę faktoringu i skoncentrować się na rozwoju strategicznym firmy, a nie na ściąganiu zaległych należności. Zazwyczaj firmy, które mają problem z płynnością finansową ratują się kredytem obrotowym. Na własne ryzyko pożyczają niezbędne do dalszej działalności pieniądze z banku, które oddadzą, gdy kontrahenci spłacą wierzytelności. Świadome zarządzanie płynnością finansową powinno być standardem w każdej firmie. Firmy sięgają po faktoring w ostateczności, choć wielu problemów z płynnością finansową mogłyby uniknąć, gdyby z tej usługi skorzystały wcześniej. Dzięki faktoringowi firmy mogą oferować odbiorcom swoich towarów albo usług lepsze warunki płatności, a dostawcom płacić przed terminem, co poprawia ich przewagę konkurencyjną i pozwala korzystać z rabatów. Dodatkowo dla eksporterów i importerów faktoring minimalizuje ryzyko kursowe. Pełni też rolę mediatora w opóźnionych transakcjach. Jak przekonują eksperci Polskiego Związku Faktorów, często sama obecność trzeciego podmiotu między wierzycielem, a dłużnikiem przyspiesza spłatę długu. Stosowany jako stały element strategii finansowej w przedsiębiorstwie pozwala na pozbycie się tzw. luki finansowej, która jest zjawiskiem coraz powszechniej występującym w przedsiębiorstwach zmuszonych przez rynek do wydłużania terminów płatności swoim kontrahentom. Mimo, że faktoring nie jest lekiem, który rozwiązuje problemy z nierzetelnymi płatnikami, ale ma parę zalet. Najważniejszą wartością dodaną poza finansowaniem są tu dodatkowe usługi: inkaso, monitoring i ewentualnie przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika. Zasadniczo obsługa inkaso przez Bank powoduje, że dłużnik jest zdyscyplinowany i terminowo obsługuje swoje płatności. I na koniec rzecz niebagatelna. Mianowicie reputacja. W czasach , gdy opóźnianie płatności stało się normą, warto skorzystać z faktoringu i poprzez rzetelność w obrocie handlowym zdobyć przewaga konkurencyjną. A gdy już menedżer podejmie decyzję o oparciu części działalności na tej formie finansowania, warto zdecydować się na factoring bezwarunkowy, gdzie faktor przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Kilka cyfr : faktoring staje się coraz lepiej znanym źródłem finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczy wzrost liczby przedsiębiorstw (faktorantów), które skorzystały z usług faktoringowych w porównaniu do 2009 r. W 2010 r. z usług faktoringowych skorzystało 5 622 klientów, z czego 34,5% zajmowało się przemysłem, 30,3% handlem,7,8% usługami, i 7,2% transportem.

Wartość wykupionych wierzytelności przez badane podmioty (firmy i banki łącznie) wzrosła o 72,6%, z 51 352 mln zł w 2009 r. do 88 614 mln zł w roku 2010.

avatar
Autor:

Na stanowisku doradcy finansowego w firmie Hossa Finance pracuje od 2011 roku. Zajmuje się wyszukiwaniem najlepszej oferty kredytowej i leasingowej dla naszych Klientów, pomocą w kompletowaniu dokumentacji oraz kontaktem z bankiem zarówno czasie procedury kredytowej jak i po jej zakończeniu. Za jego pomocą można uzyskać również produkt pozwalający na zabezpieczenie przyszłości swojej i swoich bliskich. Obsługuje klientów z województwa Lubuskiego. Uczestnik wiele szkoleń, kursów oraz konferencji biznesowych.

1 komentarz

  • avatar
    iza123
    Luty 6th, 2014

    Bardzo przejrzyście wyjaśnione zjawisko faktoringu. Jest to złożony proces, ale warto z niego skorzystać, jest zdecydowanie pewniejszy – odzyskania płynności finansowej swojej firmy i utrzymania się na rynku.

Dodaj komentarz