Unijne dotacje w ramach programowania na lata 2007-2013 w większej części zostały już rozdysponowane między beneficjentami. Obecnie trwają negocjacje, czy w latach 2014-2020 będziemy mogli liczyć na bezzwrotne dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Fakt ten jednak nie oznacza, że nie możemy obecnie liczyć na pomoc ze strony Unii. Takimi działaniami są m.in. inicjatywy JEREMIE oraz JESSICA.

Czym jest Jeremie?
JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, czyli Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Jej głównym założeniem jest pomoc podmiotom z sektora MSP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności. Inicjatywa ta wykorzystuje tzw. mechanizm rewolwingowy (odnawialny), co oznacza, że środki wykorzystywane przez przedsiębiorców są zwracane, dzięki czemu mogą być wykorzystywane kilkukrotnie. W ramach tej inicjatywy udzielane są kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm z sektora MSP, w tym – co jest bardzo ważne – także dla tzw. Start-upów (także dla absolwentów).

Inicjatywa ta obecnie jest wdrażana przez Regionalne Programy Operacyjne w pięciu województwach:

1. Dolnośląskie (RPO WD Działanie nr 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MSP);

2. Wielkopolskie (WPRO Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości);

3. Pomorskie (RPO WP Działanie 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP);

4. Łódzkie (RPO WŁ Działanie 3.4 Rozwój otoczenia biznesu);

5. Zachodniopomorskie (WZP RPO Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw);

6. Kujawsko-Pomorskie (RPO WKP Działanie 5.1 Instytucje otoczenia biznesu, schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE).

7. Łączna kwota środków przeznaczonych na to działanie wynosi 330 mln EUR.
Jak działa JEREMIE?

Inicjatywa JEREMIE ma przede wszystkim na celu pomoc wszystkim przedsiębiorcom, którzy ze względu na krótki okres prowadzenia działalności, brak historii kredytowej lub brak odpowiedniego zabezpieczenia nie mogą skorzystać z kredytów bankowych. Jest to najtańsza tego typu forma zabezpieczenia kredytu – komercyjne poręczenia niosą za sobą zdecydowanie większe koszty. Pamiętajmy jednak, że w tym działaniu preferowane są działania skierowane na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń (w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia), tworzenie miejsc pracy oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. Kolejną istotną kwestią jest sprawdzenie, które banki w danym województwie honorują poręczenia JEREMIE. Lista podmiotów współpracujących ciągle jest uzupełniana o nowe instytucje, co zwiększa konkurencyjność i ma pozytywny wpływ na koszty kredytu komercyjnego.
Warto zatem przed rozpoczęciem starania się o poręczenie porozmawiać z doradcą lub firmą doradczą mającą w swojej ofercie pomoc w uzyskaniu takiego zabezpieczenia i bezpłatnie zweryfikować, czy nasza inwestycja spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności oraz na jakie koszty powinniśmy się przygotować.
Gorąco zachęcam do korzystania z poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE. W czasach, w których banki mocno ograniczają możliwości otrzymania kredytu inwestycyjnego (a w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność praktycznie ją uniemożliwiają) oraz kiedy z racji wyczerpanych środków unijnych nie mamy możliwości skorzystania z dotacji, poręczenie to może być dla nas jedyną możliwością zrealizowania inwestycji.

Autor: Michał Hamera
Członek Zarządu

avatar
Autor:

Współzałożyciel Hossa Finance specjalizujący się w doradztwie finansowym. Zajmuje się rozwojem oferty Hossa Finance oraz nadzoruje pracę doradców finansowych. Odpowiada również za rozmowy z kluczowymi klientami firmy. Michał jest absolwentem Akademii Rolniczej na kierunku Ekonomia. Ukończył także Podyplomowe Studium w zakresie Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

1 komentarz

  • przemyslaw.kolodziej@ataxo.comavatar
    Prawo Ekonomia
    Listopad 10th, 2011

    Bardzo ciekawa inicjatywa, szczególnie dla młodych przedsiębiorców. Pomoże im to znaleźć realne finansowanie ich pomysłów. Nic tylko realizować swoje plany drodzy absolwenci. Pokażcie kryzysowi, że na was nie ma mocnych. Trzymam kciuki.

Dodaj komentarz