Finansowanie zewnętrzne pojawia się u przeważającej większości firm. Począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej, spółce cywilnej, a skończywszy na spółkach prawa handlowego – spółce z o.o. czy też akcyjnej. Wszystkie te przedsiębiorstwa starają się o kredyty czy pożyczki z różnych, często kilku jednocześnie, powodów:

* rozpoczęcie działalności;

* planowanie rozwoju – pod zakup konkretnych środków trwałych czy też finansowania inwestycji;

* zapewnienie firmie płynności finansowej – wynikające np. z sezonowości w danej branży lub przewidywanego gorszego okresu związanego z restrukturyzacją;

* świadomości osób zarządzających dotyczącej różnicy pomiędzy kosztem kapitału obcego i własnego;

* optymalizacja ponoszonych kosztów, również przez pryzmat płaconych podatków.

 

Aby sprostać tak różnorodnej gamie potrzeb, banki oferują klientom biznesowym szerokie spektrum produktów finansowych. I tak możemy wyróżnić:

* limity debetowe w ROR;

* kredyty obrotowe;

* kredyty inwestycyjne obejmujące również kredyty pomostowe oraz współfinansujące związane również z dotacjami z UE;

* pożyczki niezabezpieczone;

* pożyczki zabezpieczone (najczęściej hipotecznie);

* gwarancje bankowe, akredytywy, inkasa;

* leasing – najczęściej poprzez spółki powiązane kapitałowo z bankami.

 

Spośród wszystkich ww. produktów obecny artykuł ma za zadanie zobrazować możliwości przedsiębiorcy, który chciałby uzyskać środki potrzebne do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

 

Nowe firmy (do 6 m-cy działalności)

 

Aby usystematyzować poniższe wiadomości rozpocznijmy „nasza wędrówkę” od nowo założonych działalności gospodarczych. Takie firmy, poza limitami w koncie sięgającymi maksymalnie kilkunastu tysięcy, nie mają większej szansy na uzyskanie finansowania zewnętrznego. Wiąże się to z dużym ryzykiem dla banku, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dany podmiot nie przetrwa pierwszego roku działalności. Wyjątkiem jest tu oferta Idea Banku, który proponuje „kredyt na start”. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą zaraz po rejestracji firmy złożyć wniosek kredytowy nawet na 200 000zł (tabela nr 1).

 

Tabela nr 1

Warunki kredytu na start w Idea Banku

 

Warunki kredytu na start

minimalny okres powadzenia działalności

1 dzień

zabezpieczenie

nieruchomość

LTV

30%

maksymalna kwota kredytu

200 000zł

  • okres kredytowania

do 15 lat

prowizja

3,5%

marża

7 – 8%

Źródło: opracowanie własne

 

Biorąc pod uwagę fakt, że jest to kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym, marża na nim jest bardzo wysoka (w innym przypadku nie powinna przekraczać 4%).

 

„Młode firmy” (od 6 do 12 m-cy działalności)

Kolejną grupę stanowią firmy działające do pierwszego roku. Sytuacja w tym przypadku również nie jest prosta. Banki jednak tutaj udzielają kredytów nawet nie zabezpieczonych do 200 000zł pod warunkiem, że klienci są z odpowiedniej branży – notariusz, adwokat, lekarz, doradca podatkowy, geodeta, tłumacz itp. (np. Lukas Bank) lub mają od początku konto w danym banku (np. Pekao SA). W przypadku Idea Banku możliwy jest kredyt nawet do 500 000zł pod warunkiem zabezpieczenia hipotecznego przy LTV 50%.

 

Firmy rozwinięte (od 12 m-cy działalności)

 

Do ostatniego omówionego przeze mnie segmentu należą przedsiębiorstwa, które działają od co najmniej roku czasu. W części banków to wystarcza, aby zaproponować limit w koncie, czy też pożyczkę niezabezpieczoną opiewającą na kilkusettysięczną kwotę. Niemniej, aby mieć pełen dostęp do produktów finansowych, należy prowadzić działalność od pełnych trzech lat (tabela nr 2).

 

Tabela nr 2

Zestawienie warunków limitów w koncie ROR przeznaczonych dla co najmniej rocznych przedsiębiorstw bez zabezpieczenia

 

BANKI

Alior Bank BGŻ BZ WBK Deutsche Bank Lukas Bank Multi Bank Polbank RaiffeisenBank
Minimalny okres prowadzenia działalności (miesiące)

12

12

12

24

24

12

36

18

prowizja

0,5 – 2,5%

2,5 – 3%

  • od 2,5%

1 – 3%

1,5 – 2,5%

2 – 4%

1,5%

2 – 5%

marża

4,5 – 8%

5,5%

3 – 7%

2 – 3%

2 – 6%

8 – 9%*

  • ok. 9%*

6,5%

  • opłata za niewykorzysta- ny limit (rocznie)

1%

powyżej 85% limitu – 0%;

15 – 50% limitu – 1%;

poniżej 50% – 2%

2%

1%

brak

ponad 50% limitu – 3%

brak

ponad 50% limitu – 2%

maksymalna kwota limitu

brak

250 000 – uproszczona Księgowość;

500 000 – pełna ksiegowość

200 000

200 000

200 000

brak

200 000

250 000

* w tych bankach nie ma standardowej marży tylko pasma – wartości zostały podane, tak aby można było porównać produkty

Źródło: opracowanie własne

 

Jak można zauważyć koszty limitów w koncie są zróżnicowane zarówno, jeśli weźmiemy pod uwagę różne banki, jak i oferty w tym samym banku. Wiele zależy od ratingu danej firmy, na który się składają przeróżne informacje – od tych najbardziej konkretnych, czyli danych finansowych, poprzez formę działalności, okres istnienia firmy i posiadane już zobowiązania kredytowe, po branże czy też miejsce wykonywania działalności.

 

Podsumowując, niebagatelną rolę w uzyskaniu kredytowania bieżącej działalności gospodarczej odgrywa okres jej prowadzenia oraz branża, jaką dane przedsiębiorstwo reprezentuje. Zróżnicowanie pomiędzy bankami jest tak duże, a pojawiające się promocje tak częste, że aby nie żałować podjętej w pośpiechu decyzji, nieodzowne są odwiedziny z dokumentami rejestrowymi i finansowymi we wszystkich bankach. Inną możliwością jest udanie się do dobrego doradcy finansowego, który tę pracę wykona nierzadko jeszcze negocjując w imieniu właścicieli korzystniejsze warunki.

 

Autor: Dariusz Kret

avatar
Autor:

Zatrudniony na stanowisku doradca finansowy ds. kredytów hipotecznych i inwestycyjnych zarówno dla osób fizycznych jak i firm w Hossa Finance od 2010 r. Zajmuje się wyszukiwaniem najlepszej oferty dla naszych Klientów, pomocą w kompletowaniu dokumentacji oraz kontaktem z bankiem zarówno czasie procedury kredytowej jak i po jej zakończeniu. Uczestniczył w szeregu szkoleń związanych z tematyka kredytów hipotecznych i inwestycyjnych a także profesjonalnej obsługi klienta. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie - Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej oraz Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Absolwent studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej z zakresu rynków kapitałowych. Wcześniej pracował w pośrednictwie finansowym gdzie zajmował się kredytami hipotecznymi oraz inwestycyjnymi

Dodaj komentarz