Raty równe czy malejące? – wybór nie zawsze oczywisty.

Jednym z wyborów, przed jakim stoją kredytobiorcy jest rodzaj raty, jaką będą płacić przez cały okres kredytowania. Muszą się zdecydować na raty równe albo malejące. Wybór ten, a co za tym idzie różnica w koszcie kredytu, nabiera znaczenia wraz z wydłużeniem okresu spłaty. Zatem rozwaga przy podjęciu tej decyzji jest konieczna szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych oraz inwestycyjnych.

Aby móc podjąć optymalną decyzję niezbędne są informacje na temat obu rodzajów spłat kredytów.

W przypadku rat równych, rata całkowita przez cały czas jest na tym samym poziomie (jeżeli oprocentowanie jest stałe, dokonujemy spłat w walucie, w której zaciągnęliśmy kredyt oraz nie bierzemy pod uwagę prowizji i ewentualnych ubezpieczeń).

 

Natomiast raty malejące charakteryzują się tym, że stała jest rata kapitałowa, zaś rata całkowita maleje wraz z kolejnymi miesiącami spłaty kredytu.

Na przykładach z poniższych tabel chciałbym przedstawić różnicę w koszcie kredytu, biorąc pod uwagę zarówno różne kwoty kredytu jak i okresy kredytowania.

 

Tabela nr 1

Kredyt na 20 lat przy oprocentowaniu 6,5%

Raty równe – rata/suma odsetek Raty malejące – rata pierwsza/rata ostatnia/suma odsetek
250 000 1 863,93 / 197 343,88 2 395,83 / 1 047,31 / 163 177,08
500 000 3 727,87 / 394 687,76 4 791,67 / 2 094,62 / 326 354,17
750 000 5 591,80 / 592 031,64 7 187,50 / 3 141,93 / 489 531,25

Źródło: Opracowanie własne

 

Tabela nr 2

Kredyt na 30 lat przy oprocentowaniu 6,5%

Raty równe – rata/suma odsetek Raty malejące – rata pierwsza/rata ostatnia/suma odsetek
250 000 1 580,17 / 318 861,22 2 048,61 / 698,21 / 244 427,08
500 000 3 160,34 / 637 722,44 4 097,22 / 1 396,41 / 488 854,17
750 000 4 740,51 / 956 583,66 5 937,92 / 2 023,76 / 708 474,90

Źródło: Opracowanie własne

 

Analizując podane w tabelach nr 2 i 3 przykłady liczbowe można zaobserwować następujące zależności:

  1. W ramach tego samego okresu kredytowania wraz ze wzrostem kwoty kredytu zwiększa się różnica kosztu kredytu pomiędzy ratami równymi i malejącymi. Wyrażona jest ona sumą odsetek płaconych przez cały okres kredytowania. Szczególnie jest to widoczne w tabeli nr 2 gdzie przy kredycie na 250 000zł różnica ta wynosi 74 434,14zł, a przy kwocie kredytu równej 750 000zł zwiększa się do 248 108,76zł – tj. o ponad 200%.
  2. Wraz ze wzrostem okresu kredytowania coraz korzystniejszy jest system rat malejących. Można to udowodnić porównując wyniki z tabeli nr 1 z tabelą nr 2 na przykładzie kredytu na 500 000zł . Przy okresie kredytowania równym 20 lat różnica w kwocie odsetek wynosi 68 33,59zł, natomiast przy kredycie na 30 lat ta różnica wzrasta do 148 868,27zł – czyli o ponad 100%.

 

Nasuwa się zatem pytanie: czy zawsze warto starać się o kredyt w systemie rat malejących?

 

Moim skromnym zdaniem istnieje przynajmniej jeden wyjątek od tej reguły, mianowicie przy kredycie „Rodzina na Swoim” (RnS). Jest to związane z mechanizmem dopłat budżetu państwa – tj. państwo płaci za kredytobiorcę 50% odsetek przez pierwsze 8 lat kredytu.

Dla lepszego zobrazowania różnicy posłużę się następującym przykładem: kredyt 500 000zł na 20 lat, oprocentowanie 6,5% na wybudowanie domu o powierzchni 70 m2 w dwóch rodzajach spłat równym i malejącym (tabela nr 3).

 

Tabela nr 3

Kredyt 500 000zł na 20 lat, oprocentowanie 6,5% na wybudowanie domu o powierzchni 70 m2 w dwóch rodzajach spłat równym i malejącym

Raty równe Raty malejące
Pierwsza rata kredytu po dopłacie 2457,03 3520,83
Kwota pierwszej dopłaty 1270,83 1270,83
Suma dopłat 107 898,16 97 854,17

Źródło: Opracowanie własne

 

Z tabeli nr 3 wynika m.in. następujący wniosek: suma dopłat jest w przypadku rat równych większa o ponad 10 000zł (tj. ok. 10%) w porównaniu z ratami malejącymi. Przy założeniu, że po 8 latach zrefinansujemy nasz kredyt na np. kredyt walutowy, tracimy 10 000zł dopłat, a musimy spłacać wyższe raty na początku okresu kredytowania.

 

Podsumowując, jeżeli tylko pozwala na to zdolność kredytowa, zasadnym jest wnioskowanie o kredyt w systemie rat malejących z uwagi na niezaprzeczalne oszczędności dotyczące kosztu takiego kredytu. Wspomniane oszczędności stają się wyraźniejsze wraz ze wzrostem kwoty kredytu oraz okresem spłaty. Wyjątkiem od tej zasady jest kredyt RnS, w którym, ze względu na dopłatę państwa, korzystniejsza wydaje się spłata w ratach równych.

 

Autor: Dariusz Kret

avatar
Autor:

Zatrudniony na stanowisku doradca finansowy ds. kredytów hipotecznych i inwestycyjnych zarówno dla osób fizycznych jak i firm w Hossa Finance od 2010 r. Zajmuje się wyszukiwaniem najlepszej oferty dla naszych Klientów, pomocą w kompletowaniu dokumentacji oraz kontaktem z bankiem zarówno czasie procedury kredytowej jak i po jej zakończeniu. Uczestniczył w szeregu szkoleń związanych z tematyka kredytów hipotecznych i inwestycyjnych a także profesjonalnej obsługi klienta. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie - Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej oraz Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Absolwent studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej z zakresu rynków kapitałowych. Wcześniej pracował w pośrednictwie finansowym gdzie zajmował się kredytami hipotecznymi oraz inwestycyjnymi

1 komentarz

  • avatar
    Zofia
    Maj 12th, 2019

    Pan Dariusz Kret jest pedofilem wydalonym z wielu placowek. TAK JAK I JEGO MATKA BIORACA LAPOWKI JAK I DO NICH ZMUSZALA RODZICOW SWOICH UCZNIOW A TYCH EMOCJONALNIE TORTUROWALA W SZKOLE.PAN DARIUSZ JAK I JEGO MATKA SA OKROPNYMI LUDZMI.KTORZY NIE POWINNI PRZEBYWAC WSROD LUDZI.

Dodaj komentarz