Spotyka się klient z doradcą. Chce dowiedzieć się ile zarobi jak będzie odkładał kilka stówek w miesiącu. Doradca zaczyna zadawać pytania, nie wiadomo w jakim celu „zagląda” mu do portfela i zagaduje na temat jego najbliższej rodziny. Spodziewał się tylko, że przekaże mu informacje ile musi wpłacać, ile będzie miał za 15 lat na koncie a sam nie da się nabić w butelkę.

Nie jest to jednak takie łatwe. Przychodząc w sprawie produktu oszczędnościowego musimy przede wszystkiemu wiedzieć na co chcemy oszczędzać i czego oczekujemy od tego typu programu. Bez tej wiedzy nie ma sensu robić zakupów. Rolą doradcy jest przygotowanie dla klienta oferty dostosowanej do jego potrzeb. Aby je określić zadaje pytania dotyczące dochodów, zobowiązań finansowych, zaciągniętych kredytów i zabezpieczeń. Dlaczego? Bo chce przygotować klientowi program, który będzie pomagał mu zrealizować zamierzony cel . A odpowiednio dobrana składka i sposób jej płacenia jest kluczowy dla produktów inwestycyjnych.

Kolejne spotkanie z doradcą jest rozmową na temat przygotowanych ofert. Zazwyczaj są to dwie, trzy oferty. Składki , w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, mogą być płacone co miesiąc jak również raz na rok, kwartał i pół roku. Na wniosku określamy następujące trzy osoby: ubezpieczającego – osobę, która zawarła umowę i będzie opłacała składki, ubezpieczonego – osobę, której życie jest ubezpieczone oraz uposażonego – czyli osobę, która została wyznaczona do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego. Wypłata zgromadzanych środków występuje w dwóch przypadkach: śmierci ubezpieczonego lub dożycia końca trwania umowy. Warto zapytać się doradcy jakie są wartości tych wypłat.

Pieniądze lokowane są w funduszach inwestycyjnych . Kapitałem znajdującym się na rachunkach funduszy zajmują się specjaliści od pomnażania pieniędzy. Mają oni szerokie możliwości inwestowania środków w różne działy gospodarki. Bardziej lub mniej ryzykowne. Wybór funduszy, na których mają być ulokowane wpłacone składki zależy od klienta. Podczas trwania programu oszczędnościowego możliwy jest transfer, to znaczy zamiana funduszy jak również alokacja składki co oznacza procentowy podział składki pomiędzy fundusze. Jeżeli nie mamy pojęcia w co inwestować, a znamy swoje podejście do ryzyka, można skorzystać z tzw. portfeli czyli zestawu funduszy dobranych przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych.

Programy oszczędnościowe są stworzone po to aby zrealizować nasz cel finansowy. Dlatego taki nacisk kładą na regularne opłacanie składek. Dają jednak możliwość rocznego zawieszenia opłacania składek, częściowego wykupu zgromadzonych środków po upływie pewnego terminu, przejścia na okres bezskładkowy , podwyższenia składki, wpłacanie składek dodatkowych na poczet składek regularnych bądź jako osobne składki do których jest nieograniczony dostęp. Konieczne jest pytanie, co w przypadku, gdy nie będziemy mieli środków na opłacanie polisy, będziemy mieli ich nadmiar i będziemy chcieli zakończyć program wcześniej, co stanie się jeśli nie wpłacimy składki na czas, po jakim czasie nieopłacania składek polisa zostaje zerwana. Najważniejsza jest świadomość, w jaki sposób można korzystać z produktu, który mamy zamiar kupić.

Ostatni m tematem o którym trzeba porozmawiać z doradcą są opłaty. Dlaczego ostatnim, nie pierwszym? Wydaje mi się, że najpierw trzeba poznać produkt żeby ocenić czy jest wart takich a nie innych kosztów. Pierwszą opłatą, którą możemy (ale nie musimy) ponieść jest opłata wstępna pobierana przez pierwszy rok trwania polisy, istnieje również opłata za zarządzanie tzn. realizacje transferów, zarządzanie aktywami, administracje itp. Trzeba również wiedzieć , jakie opłaty likwidacyjne przewiduje dany program w momencie całkowitej rezygnacji. Mogą się zdarzyć jeszcze inne opłaty, które są wymienione w Ogólnych Warunkach Umowy. Bez opłat się nie obejdzie. Można odkładać do skarbonki, ale nie wiem czy taki program założony przez nas samych wytrzymałby chociaż rok przy wpłatach comiesięcznych np. 200zł. Ja próbowałam , zdecydowanie lepsze jest stałe zlecenie. Pieniądze przechodzą na inne konto, do którego nie mam dostępu.

Kupowanie polisy oszczędnościowej powinno być przyjemnością i kojarzyć się pozytywnie, tak jak pozytywny jest cel inwestowania. Mamy szeroki wachlarz wyboru odpowiedniego doradcy. Dobry doradca potrafi słuchać, dobiera parametry produktu wg. oczekiwań klienta, doradza w kwestiach, o których mamy jasnozielone pojęcie, odpowiada na pytania i wątpliwości. Jeżeli klient będzie wiedział na co się decyduje, to na pewno będzie zadowolony, bo świadomie podejmie decyzje.

Dodaj komentarz