W ramach działania Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2001-2013 trwają aktualnie nabory wniosków o dofinansowanie projektów, które wpisane są do Lokalnych Planów Rewitalizacji Gminy. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 78 mln zł. W projekcie rewitalizacyjnym beneficjenci mogą między innymi połączyć remont części wspólnych budynków oraz wykonać termomodernizację budynku. Wartość dofinansowania dla jednego projektu wynosi 50%, pozostałą część można zabezpieczyć poprzez bardzo atrakcyjny kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową.

Obecnie na rynku finansowym istnieją co najmniej trzy dobre produkty dedykowane dla Wspólnot Mieszkaniowych. To kredyt z premią termomodernizacyjną, kredyt z premią remontową i kredyt inwestycyjny remontowy. Każda grupa lokatorów, która wykaże się skutecznością w realizacji inwestycji i przeprowadzi ją według wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego , otrzyma premię w wysokości do 16% kosztów poniesionych na przeprowadzenie inwestycji. Te wytyczne to akceptacja audytu energetycznego i założeń dotyczących przewidywanych spadków nakładów na ogrzewanie. Podobna reguła będzie działać w przypadku premii remontowej, tylko z tą różnicą , że Wspólnota otrzyma zwrot do 15% kosztów inwestycji. Jednak najważniejszym elementem tej oferty kredytowej jest oprocentowanie, które w dniu dzisiejszym waha się w granicach 3,00%. To dzięki dopłacie z WFOŚiGW. To jest najtańszy obecnie kredyt przeznaczony na remont lub modernizację.

W przypadku kredytu inwestycyjnego na remont lub modernizację mamy na rynku kilka Banków, które specjalizują się w tanim kredycie dla Wspólnot. Gdyby Wspólnota Mieszkaniowa miała w planie podjęcie uchwały, że będzie zaciągać kredyt na remont, wtedy to powinna rozpatrzyć warunki kredytu według trzech kryteriów. I tak, przede wszystkim, na jaki okres można uzyskać finansowanie, jaki wkład własny powinna wnieść Wspólnota oraz jaki % wpływów na Fundusz Remontowy zostanie pobrany przez Bank na bieżącą obsługę spłaty kredytu. Zarządcy Wspólnot mogą zwrócić się do naszej firmy, abyśmy mogli zrobić kalkulację zdolności kredytowej danej Wspólnoty. Bardzo często zdarza się tak, że Wspólnoty zmuszone są do czasowego podniesienia wysokości odpisu na Fundusz remontowy po to, aby uzyskać wyżej wymieniona zdolność.

Biorąc pod uwagę fakt, że substancja mieszkaniowa w naszym regionie jest w kiepskim stanie, na pewno znajdą się grupy lokatorów, którym uda się dzięki determinacji skorzystać z takiego dofinansowania. Na pewno nie zabraknie elewacji, klatek schodowych czy dachów, które można odnowić lub wymienić.

Podsumowując , warto więc wykazać się inwencją i determinacją , aby przygotować projekt remontowy i audyt energetyczny. Elementy wsparcia, czyli dofinansowanie z Unii, premie za modernizacje , bardzo niskie oprocentowanie, to argumenty, przed którymi żadna Wspólnota Mieszkaniowa nie powinna przejść obojętnie. Taka druga okazja może się nie powtórzyć.

avatar
Autor:

Na stanowisku doradcy finansowego w firmie Hossa Finance pracuje od 2011 roku. Zajmuje się wyszukiwaniem najlepszej oferty kredytowej i leasingowej dla naszych Klientów, pomocą w kompletowaniu dokumentacji oraz kontaktem z bankiem zarówno czasie procedury kredytowej jak i po jej zakończeniu. Za jego pomocą można uzyskać również produkt pozwalający na zabezpieczenie przyszłości swojej i swoich bliskich. Obsługuje klientów z województwa Lubuskiego. Uczestnik wiele szkoleń, kursów oraz konferencji biznesowych.

Dodaj komentarz