Odwrócony Kredyt hipoteczny

Kilka dni temu wróciła sprawa odwróconego kredytu hipotecznego, tzw. „odwróconej hipoteki”. Jest to produkt bardzo popularny w krajach o ustabilizowanej gospodarce. Tam, gdzie poziom zamożności jeszcze długo nie będzie osiągalny dla zwykłych Polaków. Aby wprowadzić na polski rynek finansowy ww. produkt, rząd zaplanował nowe regulacje w formie ustawy. Pojawiło się światełko w tunelu dla tych, którzy planują wraz z rodziną lub z seniorem skorzystać z takiego rozwiązania, gdy przyjdzie czas na przejście na emeryturę. Taka koncepcja wykorzystania wartości majątku może otrzymać formę kapitałowego zabezpieczenia np.: w formie comiesięcznej wypłaty dodatkowej kwoty po zakończeniu aktywności zawodowej, czy wcześniej , na dowolny cel. Na dzień dzisiejszy na rynku funkcjonują komercyjne tzw. fundusze hipoteczne, które działają m.in.: w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 908-916), jednak niestety jeszcze nie ma nigdzie zapisu, który pozwoliłby kontrolować te fundusze przez Komisję Nadzoru Finansowego. Sprawia to , że w umowach pojawia się sporo zapisów niekorzystnych dla konsumentów.

Do tej pory działa to tak, że kredytobiorca (konsument)jest zobowiązany do przeniesienia na wspomniany fundusz własność swojego domu czy mieszkania. Uważam, że to jest podstawowy mankament tego rodzaju umów, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest to złodziejstwo w majestacie prawa . Przez to spadkobiercy właściciela nieruchomości tracą możliwość dziedziczenia majątku. Należy dodać, że wysokość wypłat oparta jest na modelu statystycznym na bazie danych demograficznych z GUS. Poziom tych wypłat jest w tej chwili zdecydowanie niższy niż świadczenia w projektowanej ”odwróconej hipotece”. Oceniam te formy transakcji jako bardzo niekorzystne dla klienta i jego rodziny.

Jednak wraz z nowym projektem rządowym zaczną obowiązywać korzystniejsze regulacje prawne. Wydaje się, że ustawodawca pomyślał o wielu stronach uczestniczących w tym procesie. Te regulacje będą lepsze już nie tylko dla osób starszych zaciągających takie zobowiązanie , ale również dla spadkobierców , którzy będą musieli zmierzyć się z tym problemem w momencie zgonu kredytobiorcy i podjąć decyzję, czy chcą wykupić tę nieruchomość i spłacić zadłużenie. We wspomnianym projekcie ustawodawca chce , aby bank zobowiązał się do wypłaty kredytu jednorazowo lub w ratach. Kolejna kluczowa regulacja to fakt , że senior pozostanie właścicielem nieruchomości do śmierci, a spadkobiercy aż przez 12 miesięcy po śmierci kredytobiorcy będą mieli czas na ewentualną spłatę kredytu i odzyskanie nieruchomości. Dodając, że będzie to klasyczny kredyt , a nie forma renty dożywotniej (bardzo niska), to w obliczu krachu koncepcji OFE i ZUS, odwrócona hipoteka może się stać jedną z popularniejszych form zaspokajania potrzeb finansowych na emeryturze czy rencie. Ten produkt będzie dobrym rozwiązaniem dla obecnych 40-sto kilkulatków, którzy nie powinni liczyć na wysoką emeryturę. Zagrożeniem dla powodzenia takiego produktu na naszym rynku będzie niestety czas, ponieważ wiele mieszkań i budynków, w których mieszkają potencjalni kredytobiorcy, są już średnio stare, a technologie są bardzo stare (wielka płyta). Z tego powodu te nieruchomości za kilkadziesiąt lat mogą stanowić majątek bez wartości dla Banku. To nie USA, gdzie domy są podobne do siebie i zbudowane na wzór stodół, a społeczeństwu bardziej zależy na tym, aby jechać za pracą niż na tym , żeby dom był murowany i do śmierci…

 

 

avatar
Autor:

Na stanowisku doradcy finansowego w firmie Hossa Finance pracuje od 2011 roku. Zajmuje się wyszukiwaniem najlepszej oferty kredytowej i leasingowej dla naszych Klientów, pomocą w kompletowaniu dokumentacji oraz kontaktem z bankiem zarówno czasie procedury kredytowej jak i po jej zakończeniu. Za jego pomocą można uzyskać również produkt pozwalający na zabezpieczenie przyszłości swojej i swoich bliskich. Obsługuje klientów z województwa Lubuskiego. Uczestnik wiele szkoleń, kursów oraz konferencji biznesowych.

Dodaj komentarz