W 2011 roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje na sfinansowanie swoich inwestycji, między innymi dzięki uruchomieniu krajowej rezerwy wykonania, która dla naszego województwa wynosi 12.800.733 EUR. Są więc szanse na uruchomienie nowych konkursów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lub dofinansowanie projektów które zostały już ocenione w 2010r. i aktualnie znajdują się na listach rezerwowych.

Niezależnie od przydzielonej premii zachodniopomorscy przedsiębiorcy z sektora MŚP od stycznia 2011r., w ramach RPO WZ mają możliwość zgłaszania swoich projektów do dofinansowania z funduszy unijnych przeznaczonych m.in. na doradztwo w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych, opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, pozyskanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności, wdrożenie systemów zarządzania jakością i środowiskiem lub planowanie inwestycyjne.

W 2011 r. mikro, małe i średnie firmy będą mogły starać się również o środki na promocję przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym. Dotacje będą przeznaczone na uczestnictwo w charakterze wystawców w targach lub wystawach o międzynarodowym charakterze organizowanych w kraju, jak i za granicą, a także udział w branżowych misjach gospodarczych organizowanych przy targach lub wystawach odbywających się za granicą.

Natomiast w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można będzie sfinansować np. budowę, przebudowę obiektów budowlanych, zagospodarowanie terenu, zakup środków transportu oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia. Dofinansowanie obejmuje realizację inwestycji w miejscowości do 5 tys mieszkańców i wynosi dla jednej firmy(lub osoby, która zadeklaruje otworzenie działalności gospodarczej) 300 tys zł jako 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

W ciągu roku otwierane będą również konkursy dla mikroprzedsiębiorców w ramach Lokalnych Grup Działania, w których mała konkurencja sprawia, iż w większości gmin wszystkie złożone wnioski są rekomendowane do dofinansowania.

W przypadku działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na pewno zostanie ogłoszone działanie 8.1 wspierające e-biznes w Plosce, które po zmianach wprowadzonych w 2010r przez PARP cieszy się nadal bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Szacowane wykorzystanie alokacji w ramach tego działania wynosi ok. 40%, zatem jest do wykorzystania prawie 900 mln zł. Kolejnym możliwością w ramach tego programu gdzie będzie można zgłaszać projekty w ramach POIG jest działanie 8.2 wspierające wdrażanie systemów informatycznych B2B pomiędzy partnerskimi przedsiębiorstwami. W tym działaniu pozostało jeszcze ponad 850 mln zł.

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w dwóch innych działaniach POIG do firm z sektora MSP. W ramach działania 3.3.2, wpierającego firmy w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego, gdzie dotychczasowa wartość podpisanych umów stanowi zaledwie ok. 4,8 proc. dostępnej alokacji, która w tym działaniu wynosi 50 mln EUR. Jest małą szansa na wykorzystanie do końca 2013r całej alokacji wobec czego beneficjenci mogą spodziewać się, że PARP przesunie część środków z tej alokacji na konkursy które cieszyły się większym zainteresowaniem.

W dalszym ciągu są również środki w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny, które nie cieszy się takim zainteresowaniem jak inne działania z uwagi na kryteria, które zostały określone w tym działaniu. Alokacja na to działanie wynosi prawie 410 mln EUR a do dnia dzisiejszego wykorzystano zaledwie 5 proc alokacji przeznaczonej na to działanie.

Reasumując, w roku 2011 zostaną zakontraktowane w większości środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Będzie to zarazem rok w którym przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o dofinansowanie swoich projektów. Proces przygotowania przedsiębiorstw do pozyskania dotacji unijnej jest często niewłaściwy. W wielu przypadkach, firmy starające się o pozyskanie wsparcia rozpoczynają przygotowania nad projektem miesiąc przed zakończeniem danego konkursu. W takim czasie bardzo ciężko jest przygotować projekt w sposób właściwy unikając błędów formalnych i merytorycznych nie mówiąc już o odpowiednim zebraniu i przygotowaniu załączników do wniosku.

 

 

Autor : Andrzej Najda

Dyrektor firmy Najda Consulting

Współzałożyciel Hossa Finance

 

avatar
Autor:

Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych i dużych projektów inwestycyjnych dla samorządów gminnych i firm z sektora MSP. Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2002 roku. Swoją pracę z funduszami rozpoczął w firmie ComputerLand S.A w Warszawie przy realizacji międzynarodowego projektu z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2004 roku założył firmę doradczą Najda Consulting, która z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów których łączna wartość dofinansowania przekroczyła kwotę 263 653 709,00 zł, natomiast wartość projektów wyniosła 504 360 048,00 zł. W firmie Najda Consulting zarządzał 140 projektami unijnymi. Był koordynatorem 83 projektów unijnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 49 projektów unijnych dla sektora MSP, 8 projektów unijnych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury które z sukcesem uzyskały dofinansowanie. Zarządzał rozliczeniami 103 projektów unijnych, w tym pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w 17 realizowanych inwestycjach. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów należą: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł, „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal” – wartość inwestycji 41 mln zł, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”- wartość projektu 35 mln zł, „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” - wartość projektu 38 mln zł, „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” – wartość inwestycji 24 mln zł. W 2012 i 2013 roku zrealizował projekt szkoleniowy 4x4biznes, który polegał na przeszkoleniu i przygotowaniu 180 przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do aplikowania i zarządzania projektami nowego instrumentu finansowego Jessica. Jest pomysłodawcą takich projektów jak: portal informacyjny o nowych dotacjach unijnych na lata 2014-2020 – www.nowedotacjeunijne.eu , portal szkoleniowy www.4x4biznes.pl, akcji społecznościowej wraz z cyklem szkoleń Nie Łykaj Jak Pelikan, która ma na celu ochronę interesów kredytobiorców – www.nielykajjakpelikan.pl Uczestnik wielu konferencji biznesowych, autor wielu artykułów. Gościł m.in. w TV Biznes, TVP Szczecin, Pomerania TV, Polskim Radiu Szczecin. Prowadzona przez niego firma uzyskała bardzo dużo nagród i wyróżnień wśród których można wymienić: • I miejsce w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Usługa Roku 2011 • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011r w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie Rozwijająca się firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012r w kategorii Innowacyjna Firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku w kategorii mikroprzedsiębiorca. Prowadzona przez niego firma jest od paru lat jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o jego skuteczności.

Dodaj komentarz