W jaki sposób przygotować się do wzięcia kredytu mieszkaniowego; czego wymagają banki, jakie zabezpieczenia są dobrze widziane?

Mając w planach zakup nieruchomości przy pomocy kredytu mieszkaniowego, macie Państwo do wyboru jedną z dwóch dróg:
1. można, mając dużo czasu, chodzić samemu po wszystkich bankach i sprawdzać oferty osobiście u doradcy bankowego

lub

2. udać się do biura pośrednictwa kredytowego, gdzie doradca finansowy dysponujący aktualnymi procedurami obowiązującymi w bankach, wybierze dla Państwa najkorzystniejszą ofertę.

W zależności od tego, którą drogę Państwo wybierzecie czas związany z otrzymaniem kredytu może być różny. W istotnym stopniu będzie on również uzależniony od profesjonalizmu osób (zarówno w bankach jak i w biurach pośrednictwa kredytowego) pomagających Państwu przy otrzymaniu upragnionego kredytu.
Nasuwa się zatem pytanie. Czy jest „coś”, dzięki czemu zwiększycie Państwo swoje szanse na kredyt mieszkaniowy?
Otóż jest! Tym „czymś” są czynności, które sami możecie Państwo wykonać zanim udacie się po kredyt mieszkaniowy. Aby w sposób uporządkowany je wymienić, należy wskazać trzy podstawowe warunki, które muszą zostać spełnione łącznie przez osoby, które chcą się ubiegać o taki kredyt:

1. żaden z kredytobiorców nie może mieć złej historii kredytowej;
2. zabezpieczenie hipoteczne musi być akceptowalne przez bank;
3. kredytobiorcy muszą posiadać zdolność kredytową.

Aby mieć pewność, że historia kredytowa nie zdyskwalifikuje Państwa przy składaniu wniosku o kredyt mieszkaniowy, warto zwrócić się do Biura Informacji Kredytowej (BIK) o udostępnienie Informacji Ustawowej. Wniosek w tej sprawie wypełnia się na stronie www.bik.pl. Informację Ustawową można otrzymać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Przesyłana jest bezpłatnie na wskazany adres. Czas oczekiwania może wynieść do 30 dni, zatem warto pomyśleć o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu raportowi będziecie Państwo wiedzieli: ile i jakiego rodzaju posiadacie zobowiązania, jaka pozostała kwota do spłaty oraz co najważniejsze – czy mieliście przeterminowane zobowiązania (w jakiej były kwocie oraz podany w dniach okres opóźnienia). Jeżeli w Państwa kredytach nie występowały i nie występują opóźnienia przekraczające 30 dni – wówczas pierwszy warunek stawiany przez banki jest spełniony. W każdym innym przypadku, sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

Drugim warunkiem jest dostarczenie przez kredytobiorców odpowiedniego zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Generalną zasadą jest, aby ww. nieruchomość: posiadała odrębną księgę wieczystą (lub przynajmniej nie było przeszkód do jej założenia), była płynna (łatwa do sprzedaży – preferowane są miasta i ich okolice) oraz była wolna od wad prawnych i innych obciążeń hipotecznych.

Warto również pamiętać o sprawdzeniu czy:
a) w dziale I księgi wieczystej sposób użytkowania nieruchomości jest mieszkalny;
b) podpisujemy umowę przedwstępną kupna z wszystkimi obecnymi właścicielami występującymi w dziale II księgi wieczystej – bank nie zabezpiecza się na udziałach;
c) w dziale III księgi wieczystej nie ma żadnych wpisów, w szczególności dotyczących służebności osobistych lub zajęć komorniczych – nie są akceptowane przez banki;
d) w dziale IV księgi wieczystej nie występują wpisy, a jeżeli występują to czy zostaną spłacone przez sprzedającego;
e) informacje z księgi wieczystej pokrywają się z zapisami z notarialnego aktu własności sprzedającego;
f) stan techniczny nieruchomości nie wymaga remontu – wtedy bank może uzależnić udzielenie kredytu na zakup od wzięcia kredytu również na remont.

Dodatkowo, w zależności od rodzaju nieruchomości, powinno się sprawdzić:
– dla lokali mieszkalnych – czy nie występują zadłużenia wobec wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej;
– dla domów i działek – czy istnieje dostęp do drogi publicznej, czy działka jest działką budowlaną (akceptują wszystkie banki) czy siedliskową (akceptują nieliczne banki).

Trzecim i ostatnim warunkiem do spełnienia jest posiadanie zdolności kredytowej. Aby ją określić potrzebne są informacje dotyczące: wysokości i źródła dochodu (nie są akceptowane: zasiłki dla bezrobotnych, otrzymywane alimenty oraz renty czasowe i rodzinne), zobowiązań (kredytów, kart kredytowych i limitów w koncie), liczby osób w gospodarstwie domowym, wieku wszystkich kredytobiorców, posiadanego już majątku, charakterystyki kupowanej nieruchomości oraz kwoty kredytu i okresu kredytowania.

Do dokładnego określenia zdolności kredytowej oraz listy wymaganych przez bank dokumentów niezbędny jest kontakt z doradcą finansowym, ponieważ banki znacznie różnią się między sobą w tej kwestii (zwłaszcza przy określaniu dochodu).

Podsumowując, jest wiele informacji, które musicie Państwo znać, aby właściwie przygotować się do wzięcia kredytu mieszkaniowego. W związku ze złożonością tego przedsięwzięcia warto, przed podpisaniem umowy przedwstępnej kupna nieruchomości, porozmawiać z doradcą finansowym.

Autor: Dariusz Kret

avatar
Autor:

Zatrudniony na stanowisku doradca finansowy ds. kredytów hipotecznych i inwestycyjnych zarówno dla osób fizycznych jak i firm w Hossa Finance od 2010 r. Zajmuje się wyszukiwaniem najlepszej oferty dla naszych Klientów, pomocą w kompletowaniu dokumentacji oraz kontaktem z bankiem zarówno czasie procedury kredytowej jak i po jej zakończeniu. Uczestniczył w szeregu szkoleń związanych z tematyka kredytów hipotecznych i inwestycyjnych a także profesjonalnej obsługi klienta. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie - Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej oraz Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Absolwent studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej z zakresu rynków kapitałowych. Wcześniej pracował w pośrednictwie finansowym gdzie zajmował się kredytami hipotecznymi oraz inwestycyjnymi

Dodaj komentarz