77,1 mln euro dotacji na e-biznes!

Po raz kolejny rozpoczyna się składaniewniosków o dofinansowanie e-biznesu. W ramach działania 8.1 rozwinęły się już dziesiątki e-projektów. Przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie kwoty pół miliona dotacji na stworzenie i rozwój swojego projektu.

Ważną zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest wprowadzenie elektronicznego składania wniosków. Dotychczas przedsiębiorcy ustawiali się w długich kolejkach pod urzędami, przy czym dokładnie wiedzieli, że w żaden sposób nie decyduje termin składania wniosków. By jednak złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym. W przeciwnym wypadku wniosek należy wydrukować i samodzielnie dostarczyć do urzędu. Do podziału jest ponad 77 milionów euro, zatem dofinansowanie może otrzymać nawet 140 projektów. W sieci dostępny jest już Generator Wniosków, z którego skorzystać można na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kolejność działań jest następująca:
Wypełnienie wniosku,
Rejestracja wniosku,
Złożenie podpisu,
Wysłanie wniosku (w czasie 10 dni od rejestracji).

Nabór wniosków rozpoczyna się 9 maja, a ostateczny termin ich składania upływa 3 czerwca. Firmy mogą starać się o uzyskanie maksymalnie kwoty 490 tys. złotych, przy czym suma nie może przekroczyć 70% wydatków kwalifikowanych na inwestycję. Zakładany limit wydatków kwalifikowanych to kwota 700 tys. złotych. Jest tutaj jeden wyjątek – jeśli wnioskujący nie ukończył jeszcze 27 lat, to może liczyć na kwotę 80% kosztów kwalifikowanych, zatem jest to suma 560 tys. złotych. PARP informuje, że w roku ubiegłym, przeciętna wartość dofinansowania wynosiła 430 tys. złotych.

PARP sugeruje przedsiębiorcom, by dużo bardziej zaangażowali się w merytoryczne przygotowanie wniosków o dofinansowanie. Eksperci sugerują, że we wnioskach odnajdywali w poprzednich latach mnóstwo błędów. Opisywane pomysły na biznes są pozbawione dogłębnej analizy – opisane tylko pobieżnie, a takie wnioski nie mają jakichkolwiek szans na pozytywne rozpatrzenie. Generator Wniosków ma opcję przygotowania wstępnej wersji wniosku, tak więc jak najbardziej możliwe jest przygotowanie takiego wniosku na wysokim poziomie merytorycznym. Bardzo ważne jest, by przed ostatecznym zgłoszeniem wniosku kilkakrotnie go sprawdzić, gdyż nie może on zawierać błędów. Po rejestracji wniosku niemożliwe jest już jego wycofanie, podobnie jak nie można zgłosić kolejnego.

W kolejnych latach o zdobycie środków w ramach działania 8.1 będzie znacznie trudniej. PARP informuje, że przez kolejne dwa lata na nabory przeznaczone będzie 49,5 mln euro, czyli prawie o 1/3 mniej. Między innymi z tego względu warto złożyć wniosek w tym roku i bardzo dokładnie go dopracować.

Autor:

Dodaj komentarz