• Dofinansowanie dla firm na wdrożenie wyników prac B+R

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Termin naboru: od 20 marca 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach: dla rundy I –w terminie od 20 marca do 9 maja 2018 r.; dla rundy II –w terminie od 10 maja do 30 czerwca 2018 r.; dla rundy III –w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.; dla rundy IV - w terminie od 1 września do 31 października 2018 r.; dla rundy V - w ... Czytaj dalej »

 • Nawet 850 tys zł dofinansowania dla firm na promocje produktów i usług na rynku międzynarodowym.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Termin naboru: od 04 kwietnia 2018 r. do 08 maja 2018 r. W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych ... Czytaj dalej »

 • Premia technologiczna wsparciem dla przedsiębiorstw na innowacyjne projekty.

  Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. W 2018 r. odbędą się łącznie trzy rundy składania wniosków tj. a. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1); b. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2); c. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3). Runda pierwsza zakończyła się w dniu 1 marca 2018 r. i obecnie złożone wnioski są poddawane weryfikacji przez  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. „Kredyt na innowacje technologiczne” ... Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie na projekty w obszarach rewitalizacji

  Projekty mają pomóc w walce z ubóstwem i wykluczeniem na tzw. obszarach rewitalizacyjnych województwa. Mają poprawiać jakość życia mieszkańców i ożywiać gospodarczo dany region. Wnioski przyjmowane będą do 1 lutego 2018 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą także przedsiębiorcy. 31 października 2017 r. został ogłoszony nabór w konkursie dotyczącym projektów realizowanych na obszarach rewitalizacyjnych województwa zachodniopomorskiego.   Do rozdania jest 82 703 683,80 zł, z czego 41 351 841,90   zł na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gminy typu A (tzn. gminy znajdującej się w Specjalnej Strefie Włączenia - SSW, w których zdiagnozowano najsłabszy rozwój społeczno-gospodarczy) i typu B (pozostałe gminy znajdujące się w ... Czytaj dalej »

 • Zmiany dla przedsiębiorców w kolejnym naborze w NCBR

  Wraz z początkiem września ogłoszono nowy konkurs w ramach „Szybkiej ścieżki” na projekty B+R realizowane przez firmy z sektora MŚP. Nabór rozpocznie się 2 października i będzie trwał do 29 grudnia 2017. Jak już się przyjęło w tymże konkursie zostanie on podzielony na 3 miesięczne etapy. Wsparcie będą mogły pozyskać firmy z sektora MŚP, których projekty będą spełniać łącznie następujące warunki: - będą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe bądź eksperymentalne prace rozwojowe, - będą prowadzić do powstania innowacji produktowej bądź procesowej, - będą się wpisywać przedmiotowo w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację, - będą zawierać zobowiązanie Wnioskodawcy do wdrożenia wyników przeprowadzonych badań. Nowością ... Czytaj dalej »

 • Dotacje na proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP!

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs trwa jeszcze do 28.02.2018 roku. W ramach projektu dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że dofinansowane będą usługi doradcze w zakresie innowacji, czyli doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, a także usługi ... Czytaj dalej »

 • Przedsiębiorco! Sięgnij po środki na prace B+R jeszcze w tym roku!

  Od 2 października do 29 grudnia 2017 roku i będzie można składać wnioski o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie będą mogły pozyskać firmy z sektora MŚP, których projekty: -        będą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe bądź eksperymentalne prace rozwojowe, -        będą prowadzić do powstania innowacji produktowej bądź procesowej oraz -        ich przedmiot będzie się wpisywał w Krajową Inteligentną Specjalizację. Alokacja wyniesie aż 1 miliard złotych, co jest kwotą zasadniczo wyższą niż alokacje w konkursach dotyczących B+R ogłaszanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. W ramach konkursu przedsiębiorstwa z regionów słabiej rozwiniętych będą mogły pozyskać dofinansowanie ... Czytaj dalej »

 • Jak przygotować firmę pod kątem dotacji unijnych 2014-2020 – wskazówki dla przedsiębiorców

  W numerze 52/2017 ogólnopolskiego dwumiesięcznika Finanse i Controlling ukazał się artykuł, którego autorem jest właściciel firmy – pan Andrzej Najda. „Jak przygotować firmę pod kątem dotacji unijnych 2014-2020” to krótki przewodnik dla firm, które chciałyby pozyskać dofinansowanie na inwestycję. Jakich błędów unikać? Jakie problemy możemy napotkać podczas aplikowania o środki unijne i jak je pokonać, by skutecznie pozyskać dofinansowanie? O tym dowiecie się Państwo z artykułu. Zapraszamy do lektury. [gallery ids="2187,2188,2189,2190"]   Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie na USŁUGI SZKOLENIOWE i DORADCZE mające na celu wzrost kwalifikacji i kompetencji personelu firm z sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego !

  Szanowni Państwo Od 1 sierpnia br. realizowany jest projekt pn.: „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami programu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym: stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie (prowadzące działalność gospodarczą) oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie można uzyskać na: - Szkolenia - Studia podyplomowe - E-learning - Kursy zawodowe - Egzaminy - Mentoring - Coaching - Usługi doradcze Dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów usługi rozwojowej. Więcej szczegółów znajdą Państwo poniżej w załączeniu. [gallery ids="2180,2181,2182"]   Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 091 461 30 81.   Czytaj dalej »

 • Dotacje na ekspansję na nowe rynki zagraniczne dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

  Już wkrótce, 31 lipca rusza kolejny nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. Termin naboru potrwa do 28 września 2017 r. W ramach konkursu dofinansowanie skierowane będzie między innymi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na działania obejmujące: Typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. W ramach Typ 1, o dofinansowanie starać się będą mogły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją siedzibę lub oddział w województwie zachodniopomorskim, działające w branży wpisującej się w tzw. Inteligentne Specjalizacje Województwa, tzn. należące do jednej z poniższych branż: Czytaj dalej »