• Przedsiębiorco! Sięgnij po środki na prace B+R jeszcze w tym roku!

  Od 2 października do 29 grudnia 2017 roku i będzie można składać wnioski o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie będą mogły pozyskać firmy z sektora MŚP, których projekty: -        będą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe bądź eksperymentalne prace rozwojowe, -        będą prowadzić do powstania innowacji produktowej bądź procesowej oraz -        ich przedmiot będzie się wpisywał w Krajową Inteligentną Specjalizację. Alokacja wyniesie aż 1 miliard złotych, co jest kwotą zasadniczo wyższą niż alokacje w konkursach dotyczących B+R ogłaszanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. W ramach konkursu przedsiębiorstwa z regionów słabiej rozwiniętych będą mogły pozyskać dofinansowanie ... Czytaj dalej »

 • Jak przygotować firmę pod kątem dotacji unijnych 2014-2020 – wskazówki dla przedsiębiorców

  W numerze 52/2017 ogólnopolskiego dwumiesięcznika Finanse i Controlling ukazał się artykuł, którego autorem jest właściciel firmy – pan Andrzej Najda. „Jak przygotować firmę pod kątem dotacji unijnych 2014-2020” to krótki przewodnik dla firm, które chciałyby pozyskać dofinansowanie na inwestycję. Jakich błędów unikać? Jakie problemy możemy napotkać podczas aplikowania o środki unijne i jak je pokonać, by skutecznie pozyskać dofinansowanie? O tym dowiecie się Państwo z artykułu. Zapraszamy do lektury. [gallery ids="2187,2188,2189,2190"]   Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie na USŁUGI SZKOLENIOWE i DORADCZE mające na celu wzrost kwalifikacji i kompetencji personelu firm z sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego !

  Szanowni Państwo Od 1 sierpnia br. realizowany jest projekt pn.: „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami programu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym: stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie (prowadzące działalność gospodarczą) oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie można uzyskać na: - Szkolenia - Studia podyplomowe - E-learning - Kursy zawodowe - Egzaminy - Mentoring - Coaching - Usługi doradcze Dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów usługi rozwojowej. Więcej szczegółów znajdą Państwo poniżej w załączeniu. [gallery ids="2180,2181,2182"]   Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 091 461 30 81.   Czytaj dalej »

 • Dotacje na ekspansję na nowe rynki zagraniczne dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

  Już wkrótce, 31 lipca rusza kolejny nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. Termin naboru potrwa do 28 września 2017 r. W ramach konkursu dofinansowanie skierowane będzie między innymi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na działania obejmujące: Typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. W ramach Typ 1, o dofinansowanie starać się będą mogły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją siedzibę lub oddział w województwie zachodniopomorskim, działające w branży wpisującej się w tzw. Inteligentne Specjalizacje Województwa, tzn. należące do jednej z poniższych branż: Czytaj dalej »

 • Ekologiczne rozwiązania w biznesie – dofinansowanie do 85%

  Rozpoczęły się nabory w konkursie 2.9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla przedsiębiorców. Celem tego konkursu jest zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, ekologicznymi (biomasa, biogaz czy wykorzystanie energii słonecznej). Wsparcie mogą uzyskać również przedsiębiorcy działający na terenach tzw. Specjalnej Strefy Włączenia. Wśród wydatków kwalifikowanych uwzględnione mogą być: koszty przygotowania dokumentacji projektu, ekspertyzy budowlane, projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa i geodezyjna, przygotowanie studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne. Dodatkowo wydatki na usługi dotyczące czynności w procesie budowlanym (inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy, nadzór nad projektem budowlanym, np. nadzór architektoniczny, nadzór autorski) ... Czytaj dalej »

 • Pozyskaj 85% dofinansowania na opracowanie nowego produktu lub usługi

  W maju tego roku ogłoszony został konkurs w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą się ubiegać o BON NA INNOWACJE ( poddziałanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Przedmiotem projektu może być zakup usługi opierającej się na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego oraz związanej z tą usługą innowacji nietechnologicznej (marketingowej, organizacyjnej). W ramach konkursu można sfinansować zakup wymienionych usług oraz materiały niezbędne do realizacji tychże usług. Wykonawcą wspomnianej usługi mogą być jedynie jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terytorium Polski, wśród których można wymienić: 1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, 2) jednostki naukowe ... Czytaj dalej »

 • Stoczniadlaszczecina.pl – to nowy projekt.

  Miło nam poinformować Państwa, że firma Najda Consulting objęła patronatem merytorycznym projekt nowego portalu o tematyce stoczniowej www.stoczniadlaszczecina.pl Jesteśmy przekonani, jako firma specjalizująca się w pozyskiwaniu środków unijnych, że każde działanie mające na celu odbudowę przemysłu stoczniowego w Szczecinie jest warte uznania. W tym przypadku „stocznia dla Szczecina” jest pewnym skrótem myślowym, gdyż nie chodzi o powrót do jednej wielkiej stoczni, tylko o odbudowę przemysłu stoczniowego. Abstrahując od nie zawsze rzetelnej polemiki politycznej, warto podkreślać te dobre działania rządu i samorządu, które pozytywnie wpływają na rozwój firm w branży stoczniowej. Firma Najda Consulting ma doświadczenie we współpracy z firmami ... Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na utworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia!

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej "Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie" działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW). W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, prowadzące do stworzenia znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze SSW. Wspierane będą również projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, zlokalizowane na obszarze SSW, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie ... Czytaj dalej »

 • Sukces firmy Najda Consulting

  Szczecińska firma założona i prowadzona od blisko 13 lat przez Andrzeja Najdę, została uznana za najlepszą firmę doradczą w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Ranking najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce przygotowany został przez ogólnopolski magazyn Fundusze Europejskie. Najda Consulting zajęła pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim, pod względem ilości projektów jakie otrzymały dofinansowanie w 2016 roku. W ogólnopolskim rankingu Najda Consulting została sklasyfikowana w kilku kategoriach na wysokich pozycjach. W niektórych kategoriach wśród ogólnopolskich przedsiębiorstw doradczych, szczecińska firma została sklasyfikowana jako jedyna firma reprezentująca województwo zachodniopomorskie. O skuteczności Najda Consulting świadczy fakt, że zajęła 1 miejsce w kategorii Liderzy Regionalnych Programów Operacyjnych pod ... Czytaj dalej »

 • Zapraszamy do zapoznania się z WYWIADEM jakiego udzielił pan Andrzej Najda - właściciel Najda Consulting dla Świata Biznesu! Natomiast całe wydanie magazynu dostępne jest pod linkiem: ŚWIAT BIZNESU Czytaj dalej »